Pengene vinner: Miljøkrav velges bort

PORSGRUNN (NRK): Stortinget vil ha krav til miljø ved kjøp av offentlig transport. Men kravene blir ikke fulgt.

El-buss

BRUKER IKKE MILJØKRAV: Miljøkrav gir Oslo elbusser. En undersøkelse viser at 2/3 ikke bruker miljøkrav ved offentlige anbud.

Foto: Anders Fehn / NRK

5. november 2017. Ruter lyser ut et anbud på bussruter på Romerike. Verdien er beregnet til 11 milliarder kroner. I anbudet ligger det krav om at deler av rutene skal kjøres med nullutslippsbusser.

Det brukes alt for lite. Det er enorme muligheter i offentlige innkjøp og det er et av de sterkeste verktøyene vi har for å drive frem nye løsninger og kutte utslipp.

Kari Asheim / Fagansvarlig for transport, Miljøstiftelsen Zero

Nettopp for å øke bruken av dette verktøyet har Stortinget laget en ny forskrift (§7-9) om at miljøkrav bør være et moment når offentlige innkjøpere lager anbud på transport.

Til tross for bestemmelsen, under en tredjedel av anbudene etter innføringen i fjor har miljøkrav. Det kommer frem i en masteroppgave Kjetil Dahl leverer i juni ( Grønne offentlige anskaffelser i transportsektoren ). Selv er Dahl overrasket over funnene:

– Funnene viser at det er 31 % som bruker miljø som tildelingskriterium og det er 29 % som setter miljøkrav i anbudene. Det er overraskende, sier Dahl.

Kjetil Dahl

TRODDE OPPGAVEN VAR OVERFLØDIG: – Jeg hadde trodd at dette var noe alle ville gjøre, og at oppgaven min ville være overflødig, sier Kjetil Dahl om masteroppgaven han har skrevet.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Regionale forskjeller

Dahl har tatt for seg de 127 anbudene som ble lagt ut innenfor offentlig transport etter innføringen 1. mai og frem til årsskiftet. Dette omfatter ulike transporttjenester som skoleskyss, kollektivtrafikk og transport innenfor kommuner og fylkeskommuner.

Han peker på at det også er store regionale forskjeller. Mens Oslo og Akershus er gode på å sette miljøkrav, kommer fylker som Telemark og tidligere Nord-Trøndelag dårlig ut.

NHO Transport er ikke bekymret for den lave andelen anbud med krav til miljø.

Jeg er hverken bekymret eller overrasket over funnene i rapporten. Innkjøperne må ha fleksibilitet og bruke fornuften når de skal gjøre grønne innkjøp.

Jofri Lunde / Næringspolitisk sjef, NHO Transport
Jofri Lunde

Jofri Lunde, næringspolitisk sjef, NHO Transport

Foto: Eva Storm Hanssen / Moment Studio

Lunde peker på at mye av miljøgevinsten ligger i å få folk over fra bil til kollektivt.

– Man må velge løsninger som gir best og mest mulig kollektivtilbud for pengene.

Det er Difi som veileder dem som jobber med innkjøp i offentlige etater. Seniorrådgiver Odd Olaf Schei mener det er en endring på gang i forhold til å sette miljøkrav, og at dette vil bedres over tid.

Odd Olaf Schei

Odd Olaf Schei, seniorrådgiver, Difi

Foto: Difi

– Det er et litt nytt område for mange, det skjer en rask teknologisk utvikling. Disse innkjøperne der ute har en tøff og hektisk hverdag. Jeg tror at motivasjonen i stor grad er til stede, vi må bare hjelpe dem litt, sier Schei.

Manglende kunnskap

Ut fra funnene i masteroppgaven peker Dahl på at kunnskapsnivået hos innkjøperne varierer.

Jeg mener at mange innkjøpere har god kunnskap, men det viser også at det er en del innkjøpere som følger typiske sedvaner som de har gjort tidligere.

Kjetil Dahl / Mastergrad-student, BI
Kari Asheim, fagansvarlig transport Zero

Kari Asheim, fagansvarlig for transport, Miljøstiftelsen Zero

Foto: Lokman Ghorbani

At innkjøperne kan bidra til positiv miljøutvikling har Kari Asheim i Zero et glimrende eksempel på. Hun viser til ferjetransporten i Trøndelag, der deres innkjøpere etterspurte noe som ikke finnes.

– De sa at vi skal ha utslippsfrie hurtigbåter og nå går de videre både med hydrogen-elektriske og batterielektriske hurtigbåter, som de gjennom sine anskaffelser bidrar til at utvikles for første gang.

Hvert år brukes 500 milliarder kroner på offentlige innkjøp. Asheim mener at det offentlige må bruke markedets makt for å nå klimamålene.

– Vi bruker 500 milliarder kroner i året. I de innkjøpene ligger det kjempestore muligheter til å få ned utslipp. Det er et av de sterkeste verktøyene vi har for å kutte utslipp. Og det brukes altfor lite, sier Asheim.

Kari Asheim / Fagansvarlig for transport, Miljøstiftelsen Zero