Pasientombudet: – Klag mer

SKIEN (NRK): Terskelen fra å klage litt mens man skravler over en kaffekopp til å legge inn en formell klage mot noe, er for høy, mener Pasient- og brukerombudet.

Else Jorunn Saga

Else Jorunn Saga er pasient- og brukerombud i Telemark.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Kristin Ruud

Kommunikasjonsjef i Pensjonistforbundet, Kristin Ruud mener de eldre kan bli flinkere til å til og klage hvis de føler seg dårlig behandlet.

Foto: Curt Hjerstedt

– Det er mange som synes det er vanskelig å klage, fordi de ikke vet hvordan de gjør det eller fordi de ikke har tilgang til PC.

Slik forklarer Kristin Ruud i Pensjonistforbundet hvorfor terskelen for å klage er høy for mange eldre. Hun mener at de eldre må bli flinkere til å klage.

– Vi har vel et inntrykk av at eldre ikke er så flinke til å klage som de burde ha vært, sier Ruud.

Annet inntrykk

I årsmeldingen sin skriver Pasient- og brukerombudet i Norge at de er bekymret for at det fremdeles er utbredt «klagefrykt» hos mange eldre og deres pårørende.

Else Jorunn Saga er pasient- og brukerombud i Telemark. I fjor mottok ombudet i Telemark rundt 700 henvendelser, mens det i hele Norge kom inn rundt 15 000.

– Volumet av de henvendelsene vi får, står ikke i forhold til det inntrykket vi får når vi er ute og møter mennesker i ulike situasjoner, sier Saga.

Over kaffekoppen

Hun sier at de over kaffekoppen gjerne får historien om en mor eller far som har dårlige erfaringer og opplevelser, men som likevel ikke ønsker å klage.

Saga sier inntrykket deres er at mange er redde for konsekvensene det kan få hvis de klager. Nå vil ombudet i Norge ha mer informasjon på bordet, slik at alle kan få mer kunnskap om sine rettigheter – unge som eldre.

– I Norge har vi utrolig mange rettigheter som pasienter, brukere og pårørende. Det er en stor jobb å holde oversikt over alle rettighetene man har, og da ikke minst å kunne ivareta rettighetene, sier Saga.

Saga sier at internett gjør det lettere for mannen i gata å finne ut om hvilke rettigheter man har.

– Takket være endel gode internett-løsninger er det lettere å finne informasjon om egne rettigheter nå. Men generelt er kunnskapen for lav.

Pasient- og brukerombudene tar derfor til orde for en bredt anlagt informasjonskampanje om rettigheter, mot både befolkning og tjenesteyterne.