NRK Meny
Normal

Pasienter usikre etter sykehusopphold

Pasienter er misfornøyde med informasjonen de får ved utskriving fra sykehuset, og på samhandlingen med kommunene.

Sykehuset Telemark i Skien

Pasienter ved Sykehuset Telemark er ikke fornøyde med utskriving og samhandling med kommunene.

Foto: Stine Hansen Bakkebø/NRK

Det kommer fram i en nasjonal undersøkelse om pasienters erfaring med sykehusene, gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Ved Sykehuset Telemark i Skien, gir pasientene stort sett gode tilbakemeldinger på leger, pleiepersonell og organisering, men i likhet med flere store sykehus får de dårlig tilbakemelding fra pasientene. Pasientene er misfornøyde med utskriving og samhandling med kommunene.

Per Urdahl - sykehuset Telemark

Klinikksjef ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl, sier at de har jobbet mye med samhandling etter utskriving.

Foto: Stine Hansen Bakkebø/NRK

Klinikksjef ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl, forklarer resultatet slik:

– De store sykehusene er mer travle, vi har alvorlig syke pasienter, og det er et veldig press inn og ut på sykehuset. Jeg hadde håpet at vi hadde gjort det bedre i år når det gjelder samhandling etter utskriving, for det har vi jobbet mye med, spesielt i Grenland.

Les mer om den nasjonale undersøkelsen om pasienters erfaring med sykehus her.

Satser på én medisinliste

Urdahl sier at de har jevnlige møter med samarbeidspartnerne i kommunene. Likevel er ikke pasientene fornøyde med samhandlingen mellom sykehuset og kommunene.

– De ser at tjenestene ikke henger godt nok sammen. De blir ikke møtt godt nok ute i kommunen og de har kanskje ikke har fått en god nok oppfattelse av hvordan de skal håndtere sykdommen sin etter utskrivningen.

Urdahl ønsker å gjøre flere tiltak, men han peker seg ut et hovedsatsingsområdet: Kun én medisinliste å forholde seg til.

– Dette er et nasjonalt satsingsområde, vi vet at spesielt eldre pasienter har flere lister, og i verste fall spiser de medisiner fra alle disse listene. Jeg hadde håpet at flere hadde fått en grundig gjennomgang av den nye medisinlisten sin, med lege, ved utskriving, sier Urdahl.

Lars Magne Glesnes

Fungerende pasient- og brukerombud, Lars Magne Glesnes.

Foto: Stine Hansen Bakkebø/NRK

I undersøkelsen kommer det fram at 86 prosent av pasientene er fornøyde når de blir spurt om å gi en samla vurdering av sykehuset og den behandlingen de har fått.

– Må bedre samhandlingen

Fungerende pasient- og brukerombud, Lars Magne Glesnes, er også kjent med de to såre punktene pasienterfarings-undersøkelsen.

– Jeg tror at hovedårsaken det ofte går veldig fort på sykehuset. Mange pasienter skal inn og ut, og mange aktører er involvert. Da går ting ofte i surr, og man glemmer å gjøre enkle ting.

Glesnes er opptatt av å bedre kontakten med kommunen.

– Hvis en pasient skal ut, så må man etablere kontakt med kommunen fortest mulig. Deretter må man ha en dialog med pasienten fortløpende slik at de er oppdatert på utviklingen deres hele tiden.