Overlege sjokkert: – Ødelegger for gravide rusmisbrukere

SKIEN (NRK): Borgestadklinikken kritiserer Helse Sør-Øst. – Nytt tilbud betyr kutt i rusbehandlingen.

Gravid mage

OPPFØLGING: Gravide rusmisbrukere tilbringer flere måneder på Borgestadklinikken før fødselen. De får også oppfølging i lang tid etterpå.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Borgestadklinikken har hatt et godt forhold til Helse Sør-Øst i mange år. Det private behandlingstilbudet har tatt imot rusmisbrukere og spillavhengige etter avtale med det offentlige helseforetaket.

En ny anbudsrunde fører til at plasser for avrusning blir flyttet til Sykehuset Telemark. Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen skjønner ikke annet enn at det betyr en alvorlig svekkelse av tilbudet.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg så. Det var sjokkerende, helt uforståelig og egentlig helt uakseptabelt.

Yngvar Thorjussen

Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen tror Helse Sør-Øst kommer til å rasere dagens tilbud.

Foto: Martin Torstveit / NRK
Lars Fredriksen

Seksjonsleder Lars Fredriksen mener mange ikke får et godt nok tilbud som dagpasienter.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Thorjussen oppfatter beskjeden fra Helse Sør-Øst som umulig for private å tilby tjenester slik de har kunnet fram til nå. Han mener dette fører til et offentlig A-lag og et privat B-lag.

– Høie må gripe inn

– Det gir helseforetakene monopol på avrusning og gravide rusmisbrukere som er tvangsinnlagt.

Avdelingsoverlegen sier dette er klart i strid med prinsippet for fritt behandlingsvalg. Han synes det er merkelig at dette ikke gjelder i andre helseregioner, men bare i Helse Sør-Øst. Den mest alvorlige konsekvensen han peker på, er at et mer enn 40 år gammelt fagmiljø på Borgestadklinikken blir rasert.

Thorjussen håper helseminister Bent Høie griper inn og rydder opp i dette.

– Her må det være noen som har misforstått og ikke ser hva dette gjør med behandlingstilbudet.

– Blir ikke redusert

Sykehuset Telemark i Skien skal få ti plasser når 20 plasser ved Borgestadklinikken forsvinner etter det nye anbudet. Meningen er at flere skal bli dagpasienter.

Seksjonsleder Lars Fredriksen på Borgestadklinikken mener det er bra at sykehuset får kompetanse på dette feltet, men ikke på bekostning av det tilbudet den private klinikken har.

– Det vil ta langt tid før sykehuset får bygd opp et tilsvarende tilbud.

Fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst opplyser til NRK at den samlede kapasiteten for avrusning ikke blir redusert. Han mener Sykehuset Telemark har alle forutsetninger for å lykkes med et godt tilbud til rusmisbrukere.

– Vi føler oss trygge på at ruspasienter i denne delen av regionen også i fremtiden vil få et faglig godt tilbud.

Borgestadklinikken

Borgestadklinikken er landets største private behandlingsinstitusjon for rusavhengige.

Foto: Martin Torstveit / NRK