Her gikk 41 millioner opp i røyk

Totalverdien av Østre Porsgrunn kirke, som brant ned for ett år siden, er taksert til 41 millioner kroner. Bare inventaret er verdt 12 millioner.

Video Østre Porsgrunn kirke i brann natt til mandag

NETT-TV: Østre Porsgrunn kirke i brann natt 11. april 2011. Nå er det klart at menighetsrådet får igjen 41 millioner kroner på forsikringen.

Porsgrunn kirkelige fellesråd fikk nylig vite hva de får utbetalt av forsikringsselskapet Knif Trygghet.

Inventaret er verdt 12 millioner, mens det fra før av er kjent at selve kirkebygget er taksert til 29 millioner, skriver Varden i dag.

– Det er vanskelig å vite verdien på kirkeinventar, men vi i fellesrådet har kommet til at dette er en solid utført rapport, sier kirkesjef Johannes Sørhaug til NRK.no.

– Når det er sagt ønsker man seg alltid mer, med tanke på at vi skal bygge opp en ny kirke, men vi vet at opplysningene i rapporten er hentet fra de beste fagfolkene i landet.

Johannes Sørhaug

Kirkesjef Johannes Sørhaug ved branntomta.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Kommunen må inn med penger
Østre Porsgrunn kirke

Alteret var verdt 1,3 millioner kroner.

Foto: Trygve Strømstad

Det var natt til 11. april i fjor at historiske Østre Porsgrunn kirke brant ned til grunnen.

To gutter, som var 17 og 18 år da kirken brant ned, er siktet for å ha tent på. Politiet sa i sommer at de anså kirkebrannen for oppklart.

Nå er spørsmålet hvilke type kirke som skal bygges opp igjen, og hva dette kommer til å koste. Kirkesjef Johannes Sørhaug tror den nye kirken vil koste mer.

– Summen fra forsikringsselskapet vil ikke dekke opp det den nye kirken vil koste, men jeg tror vi kommer et langt stykke på vei. Vi håper og tror at Porsgrunn kommune vil bidra med resten av det som trengs, sier Sørhaug.

Orgelet mest verdt

Ifølge takstrapporten er dette det mest verdifulle i kirken:

  • Orgelet. Verdi: 6,5 millioner kroner

Orgelet var forholdsvis nytt, og ble en del av kirken på 1990-tallet.

  • Alteret. Verdi: 1,3 millioner kroner

Altertavlen var fra 1890 med motiv av korsfestelsen.

  • Prekestolen. Verdi: 1,2 millioner kroner

Prekestolen var ifølge Varden og kirkesjefen i rokokko, rikt utskåret og besatt med bladgull.

Forsikringsselskapet vil også dekke de offentlige pålegg som måtte komme. Eksempelvis gjelder dette universell utforming, ventilasjon og isolasjon.

– Det kan fort bli snakk om 4–5 millioner kroner ekstra, sier Sørhaug.