Østre Porsgrunn kirke lir forsinka

Østre Porsgrunn kirke kan stå klar hausten 2018, og er nå eit halvt år forsinka. Årsaka er at det tok tid å behandle to klager hos Fylkesmannen. Nå står att det å få godkjent den nye kyrkja i departementet, og å få igangsettingsløyve frå kommunen.

Nye Østre Porsgrunn kirke, Modell "Reis opp"
Foto: sivilarkitekt Espen Surnevik / Trodahl Arkitekter