Ordføreropprop mot sammenslåing

Kragerøordfører Jone Blikra fra Arbeiderpartiet vil samle Telemark til protest mot regjeringens forslag til tvangssammenslåing av Telemark og Vestfold til en region. 13 av 18 ordførere har allerede sagt ja til å være med, skriver Varden. I oppropet står det at en tvangssammenslåing av Vestfold og Telemark er i strid med lokale ønsker og vedtak.

Jone Blikra
Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK