NRK Meny

Optimisme på Herøya

Låge energikostnader og låg kronekurs gir optimisme til eit av Norges største industriområde. Stikk i strid med nedgangstider i oljebransjen ser industribedrifter i Grenland nå meir positivt på framtida. Direktør i Herøya industripark, Thor Oscar Bolstad, seier klimaavtalen i Paris stiller større miljøkrav til bedriftene. Det kan ha stor betydning for den landbaserte industrien, både på godt og vondt.