Ønsker omkamp om Tangenkrysset

Beboere i Sannidal håper nå at fylkesmannen skal gripe inn i striden om Tangenkrysset på E18. Gruppa mener at politikerne i kommunen gikk for raskt fram da de sa nei til vegvesenets forslag. Denne løsningen vil gi gang- og sykkelveien som mange har kjempa for å få. Ordfører Jone Blikra mener at det ikke er grunnlag for noen klage og han sier at det er uaktuelt med en omkamp om Tangenkrysset.