Omskjæring sikrer driften av privat sykehus

PORSGRUNN (NRK): Offentlige sykehus klarer ikke å oppfylle loven om rituell omskjæring. Et privat sykehus har fått jobben og det sikrer driften ved sykehuset.

Ibsensykehuset

OMSKJÆRING: Ved Ibsensykehuset i Porsgrunn skal de ta imot spedbarn for rituell omskjæring fra hele sør-øst-området.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Det er en vanlig formiddag på Ibsensykehusets venterom. Noen av pasientene følger hoppuka på NRK1 på tv. De neste to årene åpnes dørene her for familier som ønsker rituell omskjæring. Daglig leder Leif Næss er glad for at de har halt i land en så viktig kontrakt, på vegne av Helse Sør-Øst.

– Det betyr at det sikrer den daglige driften og gjør at det blir en tryggere arbeidsplass, både her i Porsgrunn og på Gjøvik, sier Næss.

Leif Næss, daglig leder Ibsensykehuset

Leif Næss er medisinsk ansvarlig og daglig leder ved Ibsensykehuset.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Fulgte ikke loven

Inntil 1000 spebarn kan hvert år bli omskåret her. Av medisinske årsaker er den øvre aldersgrensen satt til tre måneder.

Etter at Stortinget i 2015 vedtok loven om rituell omskjæring av gutter, har de offentlige sykehusene slitt med å følge opp loven. Intensjonen med loven er at omskjæringen skal skje på en forsvarlig måte. Fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst, sier de var nødt til å sende det ut på anbud hos private.

Det gjør vi fordi vi ikke har greid å etablere et tilbud med god nok kapasitet innenfor våre vanlige offentlige sykehus, sier Bøhler.

Hvorfor har dere ikke klart det?

Geir Bøhler

Geir Bøhler er fagdirektør i Helse Sør-Øst.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Det er nok to grunner til det. Det ene er at denne gruppa blir nedprioritert på bekostning av pasienter som er syke. Og den andre årsaken er at en god del leger har reservert seg mot å utføre inngrepet, sier Bøhler.

Et av sykehusene som har hatt problemer med å følge opp loven ligger i Kristiansand. Der ble tilbudet om rituell omskjæring avsluttet kort tid etter at loven ble innført. Årsaken var at ingen kirurger ved Sørlandet sykehus ville gjøre dette.

Les også:

Omstridt omskjæring

Rituell omskjæring er omdiskutert. I Norden mener de barnemedisinske fagmiljøene og alle barneombudene at man bør innføre en aldergrense på ca. 18 år, slik at gutten selv kan bestemme om han vil omskjæres eller ikke.

Bakgrunnen er FNs barnekonvensjon, artikkel 12, der det står at alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. I en rapport i 2012 omtalte FN dette som et overgrep som bør stoppes.

Ved Ibsensykehuset tenkte de seg nøye om før de meldte seg på anbudskonkurransen.

– For oss var dette en ting vi diskuterte, både med tanke på om vi skulle gjøre det, og i så fall hvorfor vi skulle gjøre det. Vi kom til at hvis man stiller barnet i sentrum så er det riktig å gi dette tilbudet, sier Næss.

Ibsensykehuset i Porsgrunn holder på å opprette avdelinger på Gjøvik, Rjukan og Kristiansand. I Kristiansand gis det konsultasjoner frem til april 2018, men etter det vil de ha operasjoner også der. De har flere avtaler med Helse Sør-Øst.