NRK Meny
Normal

Økte vannstanden med vilje like før flommen

Kun kort tid før uværet traff Telemark ble vannstanden i Tinnsjøen hevet for å få hjelpe en ferge på land. – Vi skulle aldri ha gjort det, sier de ansvarlige.

Ammonia

PÅ SLIPPEN: Her ligger fergen Ammonia på slippen på Tinnoset.

Foto: Rjukanbanen/Norsk Industriarbeidermuseum

At vannstanden ble hevet med mellom 50 og 60 centimeter kun tre uker før ekstremværet kom, kan ha litt av skylden for at flommen har truffet Skiensvassdraget så voldsomt.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

Vannstanden ble hevet for å få fergen Ammonia på land for Industriarbeidermuseet på Rjukan. De skal pusse opp og vedlikeholde fergen som er en del av den nylig tildelte verdensarven på Rjukan og Notodden.

Nicolai Østhus

Direktør i Øst-Telemarken brukseierforening, Nicolai Østhus.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Øst-Telemarken brukseierforening har ansvaret for regulering av vassdraget. Direktør Nicolai Østhus sier til NRK at de fikk en inntrengende anmodning om å løfte Tinnsjøen slik at Ammonia kunne komme seg opp på land.

– Dette skulle vi ikke ha gjort. I etterpåklokskap kan man jo si at ting burde vært gjort annerledes, sier han.

For dersom man hadde hatt disse ekstra literne å gå på, kunne utviklingen av flommen kanskje vært begrenset.

– Det ville helt klart ha hjulpet oss om vi hadde hatt mer å gå på, erkjenner Østhus.

– Trist å få skylden

Runar Lia ved Industriarbeidermuseet mener Ammonia ikke er skyld i flommen.

Runar Lia

Direktør Runar Lia ved Industriarbeidermuseet på Rjukan liker ikke at verdensarven blir dratt inn i saken.

– Vi var klare til å flytte Ammonia allerede i mai, sier han, og mener derfor at vannhevingen ikke behøvde å skje rett før høstværet satt inn for fullt.

Men vannstanden var ikke høy nok til å gjennomføre en heving denne sommeren, mener Østhus.

– Derfor måtte vi i år gjøre grep på reguleringssiden for å få fergen på land. Vi valgte å etterkomme anmodningen fra museet, sier han.

Lia reagerer på at museet og verdensarven blir blandet inn i det negative rundt flommen.

– Det er leit at vi og verdensarven skal få skylden. Vi føler ikke noe ansvar i denne saken, sier han.

Østhus erkjenner at det var regulantens avgjørelse å heve vannstanden.

– Det er selvsagt vårt ansvar, avslutter han.