NRK Meny
Normal

Økning i sykefraværet i industrien

Norsk Industri melder om en økning i sykefraværet for første kvartal i år.

Sykefraværet har de siste årene vært på vei nedover, blant annet etter at de fleste bedrifter har inngått avtale om såkalt inkluderende arbeidsliv (IA-avtale).

Men NHO-organisasjonen Norsk Industri melder om en økning av sykefravær i industribedrifter første kvartal i år.

Stramt arbeidsmarked er en av årsakene til det økte sykefraværet, mener fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri.

Må være positive

- Bedriftene har rekruttert mange nye arbeidstakere de siste to årene, og det er ofte en vanlig forklaring på at sykefraværet øker. Vi vet at enkelt bedrifter som jobber systematisk med IA fortsatt har gode resultater, men det er vanskelig å snakke på generell basis.

Vogt mener økningen i sykefraværet er alvorlig, fordi det koster mye penger for bedriftene og staten når sykefraværet øker. Hun sier også at Norge har behov for arbeidskraft, og økt sykefravær gjør at det blir et større behov for arbeidskraft.

Avtalen med inkluderende arbeidsliv mener Vogt må holdes fast på. Hun mener at myndighetene har jobbet bra i denne saken, spesielt arbeidslivssenterne som ble opprettet samtidig med IA-avtalen.

- Det har vært en ubyråkratisk og meget serviceinnstilt etat, som bedriftene har hatt meget stort utbytte av. Nå når det er blitt NAV, håper vi at de kan fortsette denne tradisjonen og servicen. I tillegg ville det hjulpet oss som jobber med IA-avtalen om statsråd Bjarne Håkon Hanssen kunne vært mer positiv når han uttaler seg, i stedet for å fokusere på at IA-avtalen ikke virker, mener Vogt.

- IA-avtalen har hatt en nedgang, men vil fungere på sikt dersom partene konsentrerer seg om å arbeide videre med den. Negativ omtale gir økning i sykefraværet, det er jeg overbevist om.

 • Nei til eigedomsskatt

  Både Seljord og Vinje seier nei til å innføre eigedomsskatt no. Vinje seier nei mot røystene til SV, medan Miljøpartiet Dei Grøne var det einaste partiet som røysta for å innføre skatten i Seljord.

 • 24 millioner til Vinje-senteret

  Vinje kommunestyre vedtok i dag et budsjett som gjør at byggingen av Vinje-senteret kan starte i 2018. Senteret skal holde til i nedlagte Vinje skule. Kostnadene på ombygging og tilbygg er regnet til vel 24 millioner kroner.

 • Vegvesenet tar sitt ansvar

  – Vi tar vår del av ansvaret, sier Tore Kaurin i Vegvesenet. En fotnote i Vegvesenets rapport om utbygging av Lannavegen i Nome har blitt oversett siden 2015, og det betyr at det nå mangler minst 90 millioner kroner til byggingen.

  Avdelingsleder i Statens vegvesen, Tore Kaurin
  Foto: Hina Aslam / NRK
 • Vestfold-ja til sammenslåing

  Vestfold fylkeskommune har akkurat fattet et enstemmig vedtak om sammenslåing med Telemark. Telemark har tidligere gjort samme vedtak.