Økning i sykefraværet i industrien

Norsk Industri melder om en økning i sykefraværet for første kvartal i år.

Sykefraværet har de siste årene vært på vei nedover, blant annet etter at de fleste bedrifter har inngått avtale om såkalt inkluderende arbeidsliv (IA-avtale).

Men NHO-organisasjonen Norsk Industri melder om en økning av sykefravær i industribedrifter første kvartal i år.

Stramt arbeidsmarked er en av årsakene til det økte sykefraværet, mener fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri.

Må være positive

- Bedriftene har rekruttert mange nye arbeidstakere de siste to årene, og det er ofte en vanlig forklaring på at sykefraværet øker. Vi vet at enkelt bedrifter som jobber systematisk med IA fortsatt har gode resultater, men det er vanskelig å snakke på generell basis.

Vogt mener økningen i sykefraværet er alvorlig, fordi det koster mye penger for bedriftene og staten når sykefraværet øker. Hun sier også at Norge har behov for arbeidskraft, og økt sykefravær gjør at det blir et større behov for arbeidskraft.

Avtalen med inkluderende arbeidsliv mener Vogt må holdes fast på. Hun mener at myndighetene har jobbet bra i denne saken, spesielt arbeidslivssenterne som ble opprettet samtidig med IA-avtalen.

- Det har vært en ubyråkratisk og meget serviceinnstilt etat, som bedriftene har hatt meget stort utbytte av. Nå når det er blitt NAV, håper vi at de kan fortsette denne tradisjonen og servicen. I tillegg ville det hjulpet oss som jobber med IA-avtalen om statsråd Bjarne Håkon Hanssen kunne vært mer positiv når han uttaler seg, i stedet for å fokusere på at IA-avtalen ikke virker, mener Vogt.

- IA-avtalen har hatt en nedgang, men vil fungere på sikt dersom partene konsentrerer seg om å arbeide videre med den. Negativ omtale gir økning i sykefraværet, det er jeg overbevist om.