Nytt superbygg

Et nytt miljøvennlig superbygg med 300 kontorplasser planlegges i Porsgrunn.

Powerhouse

Bygget skal avgi mer energi enn det bruker.

I formiddag presenteres planene for mer enn 50 representanter for industri og næringsliv i Porsgrunn.

- Vi drister oss til å kalle dette for for verdens mest energivennlige kontorbygg, sier Emil Eriksrød i selskapet R8 Group.