NRK Meny
Normal

Nytt senter skal bremse utviklingen av luftveissykdommer

SKIEN (NRK): Et nytt nasjonalt kompetansesenter for miljømedisin er under planlegging i Norge.

Anne Kristin Møller Fell

Overlege Anne Kristin Møller Fell undersøker en pasient ved Sykehuset Telemark.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Det er Grenland som ønsker å skaffe seg det nye kompetansesenteret for miljømedisin.

Miljømedisin ser på hvordan ulike miljøfaktorer kan påvirke folks helse, som stråling, kjemikalier og støy. Det nye kompetansesenteret ønsker blant annet å fokusere mye på luftveissykdommer.

Trenger kunnskap og tilbud

Ottar Berg er overlege ved Sykehuset Telemark, politiker i Porsgrunn kommune og en av initiativtakerne bak forslaget om et nytt senter. Han mener det er et sterkt behov for mer kunnskap om miljømedisin.

– Vi snakker mye om det som har kommet fra industrien, men vi har også andre eksponeringer som ting vi spiser, parfymer, eller ting som kommer med luft. Vi vet at dette betyr noe for helsa og vi trenger mer kunnskap for å kunne gjøre kloke valg fremover, sier han.

Berg får støtte fra overlege Anne Kristin Møller Fell, som jobber på arbeidsmedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark.

– Det viktigste er å ha et tilbud til de pasientene som opplever at helsen deres lider under det de har blitt utsatt for i miljøet. Det er mange som jobber med kunnskap rundt dette, og det er stor interesse for det i befolkningen. Men det finnes ikke noe tilbud til de som opplever at de får symptomer, sier Møller Fell.

Ifølge tall Folkehelseinstiuttet publiserte i november 2016, døde én av ti i Norge av sykdommer i luftveiene i 2015.

Kan bety 100 nye arbeidsplasser

Det er Porsgrunn kommune ved Klima- og miljørådet som har tatt initiativ til etableringen av senteret. Berg forteller om et samarbeid over halvannet år med Sykehuset Telemark, Høgskolen i Sørøst-Norge, Tel-Tek og Vekst i Grenland.

– På den tiden har det vokst seg frem en sterk og klar idé om at Grenland trenger et nasjonalt kompetansesenter i miljømedisin, sier Berg.

Preben Hjallum i Vekst i Grenland er prosjektleder for kompetansesenteret.
Han ser store muligheter for regionen om et slikt senter blir etablert.

– Her kan vi fort snakke om 100 arbeidsplasser etter hvert. Men dette er også en god mulighet for næringslivet rundt kompetansesenteret. Hvis senteret finner relevante problemstillinger som vi kan undersøke, kan det gi gode muligheter for ny næring. Det vil i så fall komme hele Norge til gode, sier han.

Nå jobber initiativtakerne med å få politisk drahjelp og å gjøre planene kjent, slik at senteret kan bli en realitet.

– Dette ser jeg på som et vesentlig bidrag til det grønne skiftet, sier Hjallum.

 • Fryktar droneulykker

  Alle kommunar blir bedne om å setja opp skilt med reglar på stader folk gjerne vil fly med drone. Uforsvarleg droneflyging har blitt eit så stort problem at Luftfartstilsynet fryktar ulykker i populære turistområde.


 • Imingfjell blir ikkje brøyta

  På grunn av ein villreinflokk, så vil vegen over Imingfjell ikkje bli brøytt til påske. Nå står det ein flokk på 2000 dyr aust for vegen, i tillegg står det også 400 dyr vest for vegen. Vegen går frå Tinn i Telemark til Uvdal i Buskerud.

 • Knut Morten Johansen held fram

  Statssekretær Knut Morten Johansen frå Skien er gjeve avskjed som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug. Han blir utnemnt på nytt til statssekretær for statsråd Per Sandberg i Justis- og beredskapsdepartementet.

  Knut Morten Johansen
  Foto: Tom Riis / Telemark Fylkeskommune
 • Har gripe ein person

  Politiet har gripe ein person som dei meiner er gjerningspersonen frå ranet av Vitus apotek i Porsgrunn. Dei har funne medisinar som stammar frå apoteket. Personen vil bli køyrd i arrest for vidare oppfølging og etterforsking.