Nytt fylke må velge mellom nynorsk eller bokmål

I Telemark fylkeskommune er nynorsk det administrative skriftspråket, mens det i Vestfold fylkeskommune er bokmål. Men hva skal det skrives når de nå skal slås sammen?

Vestfold og Telemark

Målformen i den nye regionen er noe som også skal diskuteres når Telemark og Vestfold skal slås sammen.

Foto: Montasje

Når sammenslåingen er et faktum ønsker Språkrådet å få vite hvilken administrativ målform som skal brukes i de sammenslåtte fylkene. Da skal det bestemmes om det blir nynorsk eller bokmål. Den nye regionen kan også velge å være språknøytralt. Dette betyr at det kan kommuniseres med begge målformene.

Spørsmålet om målform i administrasjonen, er bare et av mange som må diskuteres når fylkene Vestfold og Telemark skal slås sammen.

Både Noregs Mållag og Språkrådet mener at språknøytralitet ikke blir noe problem dersom man har regler for at begge målformene skal bli brukt. Da kan det på forhånd legges en plan over hvor mye som skal være på bokmål og hvor mye som skal være på nynorsk.

Mener nynorsk er viktig

Sven Tore Løkslid

Fylkesordfører i Telemark mener nynorsk er en viktig del av fylket.

Foto: Roald Marker / NRK

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid, forteller at de ikke har snakket om målformen i det nye fylket enda, og at de ikke vet hvordan de skal gå frem i forhandlingene. Han er likevel klar på at nynorsk er en viktig del av Telemark.

– Telemark er en stolt nynorsk fylkeskommune. Også må vi klare å sy det her sammen som gjør at vi ivaretar viktige hensyn for Telemark, som målform og nynorsk, sier han.

Løkslid sier at han vet det i Vestfold ikke brukes nynorsk i dag, men sier det er fullt mulig å lære seg å skrive og lese nynorsk.

Bokmål står sterkt i Vestfold

Heller ikke i Vestfold er den felles målformen diskutert enda. Men Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes forteller at bokmål står sterkt i deres fylke, og at dette nok er den målformen som foretrekkes.

Rune Hogsnes

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes sier han personlig er glad i bokmål.

Foto: Julie Anda Hovland / NRK

– Ingen kommuner i Vestfold har noe annet enn bokmål, så når det gjelder akkurat nynorsk blir nok ikke det særlig aktuelt, sier han.

Hogsnes tror det vil bli en diskusjon om enten bokmål eller språknøytralitet.

Han sier også at han tror det ville blitt stor oppstandelse i grasrota i Vestfold hvis det hadde blitt nynorsk som ble målformen for den nye regionen.

Kan føre til språknøytralitet

Språkrådets oppfordring til fylkene som skal slås sammen er språknøytralitet. Da kan begge målformene brukes, og ingen av fylkene vil miste sin opprinnelige målform.

Løkslid skjønner at språknøytralitet kan være det beste, men er redd for at nynorsken da skal bli glemt.

– Nøytralitet kan være et grep, men jeg er litt skeptisk til det for å være ærlig, sier han.

Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes sier at de ønsker å ta vare på nynorsken hvis det blir språknøytralitet, selv om nynorsk har et lite fotfeste i Vestfold.