Normal

Nytt allmøte på RHI

120 ansatte på industribedriften RHI Normag i Porsgrunn er innkalt til allmøte i dag. Det er vanskelige tider for bedriften, som opplever tøff konkurranse fra Kina. Det er bare to uker siden forrige gang de ansatte møtte til allmøte.

RHI, magnesiumsfabrikk, Herøya

RHI Normag i Porsgrunn opplever tøffe tider. To ganger på under to uker har alle ansatte i bedriften blitt innkalt til allmøte.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Ja, det er riktig. Det er et allmøte der bedriftens planer både internasjonalt og lokalt blir lagt frem, sier hovedverneombud Rune Agnli.

RHI produserer magnesiumoksid, og har tøff konkurranse fra blant annet Kina. For to uker siden ble en av RHIs fabrikker på Herøya stengt ned. Om og eventuelt når fabrikken åpnes igjen er det ingen som vet.

– Vi sliter med å redusere kostnadene og komme ned på det nivået som de har i Kina, sa Odd Molid som er tillitsvalgt og leder Industri Energi på RHI den gangen.

Odd Molid

Tillitsvalgt Odd Molid sier RHI sliter med å kutte kostnadene nok til å konkurrere med Kina.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Dårlig eller bra?

Hovedverneombud Agnli sier ledelsen i bedriften ikke har snakket med han om oppsigelser eller permitteringer.

– Nei, det har ikke vært noe tema i våre møter. Vi prøver å finne gode løsninger slik at bedriften kan fortsette på Herøya. Jeg har ikke fått noen signaler om hverken oppsigelser eller permitteringer, sier Agnli.

Les også:

Ny fabrikk i 2012

I 2012 åpnet RHI en ny magnesiumfabrikk på Herøya, og flere av dem som mistet jobben da REC- og Sic-fabrikkene ble nedlagt, fikk ny arbeidsplass. I alt er det rundt 120 personer som har fast arbeid ved fabrikken.

– Vi ser mange, mange år i drift. Dette er ikke en etablering som er gjort for å være veldig kortsiktig. Man har jo aldri noen garantier i verden for hva som skjer, men våre planer er veldig langsiktige, sa Roger Gravdal, som var daglig leder i RHI, til NRK da fabrikken åpnet.