Nynorsken forsvinner

Det blir færre og færre elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål.

Nynorsk eller bokmål?
Foto: Stine Hansen / NRK

De siste 14 årene har andelen nynorskbrukere gått ned med 33 prosent i Telemark.

Ved siste kommunevalg var det målavstemning i Nome da ble Svenseid skole alene om å ha nynorsk som hovedmål.

Elevene i 4. klasse på Svenseid syntes det er greit å lære nynorsk, men når de begynner på 5. trinn i Lunde vil omtrent alle bytte til bokmål.

Tradisjon

Maren Aasen leser gjerne nynorsk. Hun går på den eneste nynorskskolen i Nome, Svenseid skole.

I Telemark velger stadig flere elever bokmål som hovedmål, men i Svenseid skolekrets ble det flertall ved siste målavstemning for å fortsette med nynorsk.

- Svenseid har hatt lange tradisjoner med å ha nynorsk som opplæringsspråk. Jeg tror nok at tradisjon betyr mye for folk her, sier rektor, Berit Kaarstein.

Gir det spesielle utfordringer at dere fremdeles holder på nynorsken?

- Utfordringene ligger der, men vi ser ikke på det som et problem.

Taper terreng

Likevel er trenden i Telemark at nynorsk taper terreng. I 1992 hadde 21 prosent av elevene i grunnskolen nynorsk som hovedmål. I dag er andelen 14 prosent. Det viser tall fra Grunnskolens Informasjonsystem.

På Svenseid ser elevene fordelen ved at de lærer seg nynorsk først. Men, de fleste ønsker å bytte til bokmål når de begynner på skolen i Lunde i 5. klasse.

- Jeg vil velge bokmål i 5. klasse. Frem til nå har jeg lært nynorsk og jeg synes det er fint å kunne begge to, sier Maren Aasen.