Nye tegninger av gammel kirke

Motstanderne av den moderne kirken «Reis opp » gir seg ikke. Nå har komiteen for gjenreising av Østre Porsgrunn kirke engasjert en sivilarkitekt for tegne en ny kirke der den gamle kirken brant.

Vil tegne sin egen kirke

NYE KIRKETEGNINGER: Aasmund Beier-Fangen viser fram de alternative arkitekttegningene over en ny Østre Porsgrunn kirke.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Regninga tar de selv, og tegningene skal være av en kirke som er lik den gamle, men med nye funksjoner.

Aasmund Beier-Fangen, som er med i komiteen, avviser at dette er dobbeltarbeid.

– Dette er ikke gjort tidligere, og dette var det ikke rom for i arkitektkonkurransen. Vi ønsket å bidra positivt etter alle problemene som har oppstått med «Reis opp».

Kirkebrann splitter byen

Nye Østre Porsgrunn kirke, Modell "Reis opp"

Dette er en modell av 'Reis opp', som vant arkitektkonkurransen.

Foto: sivilarkitekt Espen Surnevik / Trodahl Arkitekter

Tvil om porselen

Tirsdag skrev Porsgrunns Dagblad at det er full forvirring i kirkesaken. Da ble det klart at rådmann Per Wold i Porsgrunn sier nei til å kle nye Østre Porsgrunn kirke med porselen.

Rådmannen mener porselen som byggemateriale ikke harmonerer med den øvrige trehusbebyggelsen.

Nå starter en ny runde med møter med arkitekt og andre involverte parter. Kirkesjefen tror de skal finne en løsning uten å starte helt på nytt, skriver PD.

Kirkebyggingen utsatt

Byggestarten for nye Østre Porsgrunn kirke blir også utsatt. Grunnen er at byggekomiteen må sørge for at den nye kirken holder seg innenfor et budsjett på 95,7 millioner kroner.

Det er i dette vakuumet de nye tegningene nå dukker opp.

– Men er det ikke vel seint å komme med disse tegningene nå?

Dette kunne fellesrådet tatt initiativ til selv, Men vi ønsker at dette skal være et innspill for å vise at gjenoppbygging av kirken er realistisk og forenlig med de behov og ønsker en måtte ha.

– Et demokratisk problem

Viser fram tegningene

Kirkesjefen og Porsgrunn kirkelige fellesråd har sagt at det ikke er aktuelt å gå tilbake til gamle planer. Komiteen for gjenreising av Østre Porsgrunn kirke mener de nye tegningene ivaretar de mange som ønsker å se gamlekirken bli bygd på nytt.

Om kort tid vil tegningene fra sivilarkitekt Arne Sødal bli presentert.

– Vi tar nå direkte kontakt, og materialet vi får utarbeidet vil bli vist fram for hele befolkningen, sier Aasmund Beier-Fangen.

tegninger Østre Porsgrunn kirke

Slik ser Østre Porsgrunn kirke ut på de alternative tegningene.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK