Skal det hete Haukeli eller Haukeligrend?

HAUKELI (NRK): Lokalhistoriker hevder navneendringen i Vinje for 16 år siden var ugyldig og vil at tettstedet igjen skal hete Haukeligrend.

Navnestrid i Vest-Telemark.

NAVNESTRID: Skal stedet hete Haukeli, eller burde bygda hete Haukeligrend som den gjorde tidligere?

– Er på på Haukeli er du på fjellet, er du i Haukeli er du i bygda. Dermed er det litt viktig å vite hvor vi er.

Det sier Ragnvald Christenson. Lokalhistorikeren kjemper for å få tilbake Haukeligrend. Han engasjerte seg i navnestriden også for 12 år siden.

Navnstrid om Haukeli eller Haukeligrend

Underskriftsliste for Haukeli

I sentrum av Haukeli har de aller fleste folk stort sett bare sagt Haukeli selv om det sto Haukeligrend på kartet.

Ragnvald Christensson

Lokalhistoriker Ragnvald Christenson kjemper for å få Haukeligrend tilbake.

Foto: Mikkel Aanderaa / NRK

Ei underskriftsliste med 130 navn ble levert kommunen i år 2000 og stedsnavnet Haukeligrend ble gjort om til Haukeli.

Nå hevder Ragnvald Christenson at denne saken ikke ble behandlet riktig i kommunen fordi den ikke ble behandlet etter «Lov om stadnamn».

Han ber derfor om at saken blir tatt opp på nytt.

– Jeg synes at når kommunen har gjort en feil, så bør de være så ryddige at de tar tak i det igjen. Å skjerme seg for noe de har gjort, som jeg mener er feil, synes jeg ingenting om.

Tyskerne sa Haukeligrend

Christenson hevder underskriftslista hadde stor oppslutning fordi en trodde det var tyskerne som kom på navnet Haukeligrend.

Det var riktig det, men det var for å dokumentere viktigheten av å ha et navn på bygda, for hele området het Haukeli. De kunne ikke drive krig uten å vite hvor de var.

Christenson mener likevel at navnet Haukeligrend kom før tyskerne og er like gammelt som grenda, og at dette er dokumentert i gamle dokumenter.

Kart over Haukeli og Haukelifjell
Foto: faksimile

Onsdag får planutvalget i VInje saken på bordet. Det er ikke utvalgsleder Tone Edland særlig glad for.

– Jeg skjønner egentlig ikke at denne saken kommer opp igjen nå. Jeg trudde vi var ferdige med den for lenge siden.

Hun sier likevel at de må vurdere det dersom det er gjort en saksbehandlingsfeil.

Kjent som Haukeli

På Essostasjonen er heller ikke Tommy Lindskog klar for å endre navnet.

– Jeg synes det bør hete Haukeli, for det er kjent i resten av Norge.

– Er det ikke forvirring med Haukeli og resten av området?

– Nei, har du Haukeli og Haukelifjell er du godt dekket, mener han.

Haukelitunet

Haukelitunet med blant annet bensinstasjon lå tidligere i Haukeligrend.

Foto: Mikkel Aanderaa / NRK