– Miljøproblemer kan være muligheter

Ny forskning skal gi bedre utnyttelse av tømmer.

Hisdalen

Det forskes nå på om man kan utnytte væsken inne i trærne på en bærekraftig måte.

Foto: Picasa

Ny forskning skal sørge for at avfallet fra dagens celluloseproduksjon kan bli bærekraftige ressurser. Det kan bety lysere tider for skogbruksnæringen i fylket.

– Bio er jo veldig populært nå om dagen. Biobrensel og bioverdi, vi må prøve å gjøre noe med de naturressursene vi har her i Norge. Det finnes egentlig ikke avfall, bare uutnyttede ressurser, sier Runar Gundersen, som driver med innovasjon og entreprenørskap på Høgskolen i Bø.

Runar Gundersen

Runar Gundersen ved Høyskolen i Bø mener alt kan brukes som ressurser.

Foto: Even Aarnes / NRK

Les også:

Ingenting skal kastes

Sammen med Moelven Telemarksbruket og det lokale firmaet Agroplas, jobber han nå med å tørke treflis fra celluloseproduksjon, for å øke verdien på denne delen av trevirket.

– Ingenting skal kastes, og væsken som blir igjen etter tørkeprosessen skal også utnyttes. Isolert sett er den væsken et miljøproblem, men det kan også representere en mulighet, sier forteller daglig leder i Agroplas, Ove Lerdal.

Det gjenstår en del forskning før det er klart hva denne væsken kan brukes til, men Runar Gundersen har tro på prosjektet.

– Dersom vi lykkes med dette her vil det være en oppsving for skogsindustrien. Høgskolen syns det er spennende å være med på dette, for å finne nye bruksområder og markeder, sier Gundersen.