NVE varsler flom i Telemark

NVE har sendt ut varsel om flom på gult nivå i Tinn, Tokke og Vinje fra onsdag til fredag. Det er stor snøsmelting i høyfjellet som følge av varmt vær, og det fører til flomvannføring. I all hovedsak gjelder dette vassdrag som drenerer områdene rundt Hardangervidda. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet gjelder derfor ikke nødvendigvis i regulerte vassdrag, melder NVE.

Flomkart Telemark
Foto: NVE