Normal

November er rasmåneden

Våte somre og milde vintre øker rasfaren langs veiene. November er høysesong for ras.

Rassikring

Tinnsjøveien mellom Rjukan og Notodden sikres mot ras.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Bjørn Greibesland

Bjørn Greibesland er i ferd med å sikre fjellsiden langs Tinnsjøveien.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Det er veldig mye å gjøre nå. Det er mer fokus på sikring, og det raser jo overalt, blant annet på grunn av nedbør, sier Bjørn Greibesland som er hyret inn for sikre Fjellsida på Tinnsjøveien hvor det nylig gikk et ras.

Geolog Audun Langelid i Statens vegvesen sier at vær og temperatur ofte er grunnen til ras.

– Når det er vekslinger rundt null grader og samtidig nedbør får vi fryse-tine-prosessen på vannet som gjør at det presser på og vi får ras, sier han.

1 200 ras på 12 år

Rasstatistikk fra Statens vegvesen viser at Telemark har flest registrerte ras i region sør. I løpet av 12 år er det registrert 1 200 større eller mindre ras, og da er ikke rene snø og isras tatt med i beregningen. Det er dobbelt så mange som i Vest-Agder og Buskerud.

Langelid mener registreringsrutiner kan være forklaringen på at det er så stor forskjell mellom Telemark og de andre fylkene.

Audun Langelid

Geolog Audun Langelid i Statens vegvesen sier at vær og temperatur ofte er grunnen til ras.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Men statistikken viser også at antall ras i Telemark er doblet de siste to årene.

Følger nøye med

Varierende temperaturer har skylda, mener geologen.

– Så lenge vi har stabile temperaturer under null grader så roer det seg ned, men de siste par årene har vi hatt lange kuldeperioder for så få mildvær med regn. Da øker rasfaren veldig fort, sier han.

Langelid forteller at geologene hele tiden følger med.

– Vi melder fra når det er akutte ting som må gjøres. Et eksempel er at vi stengte E18 for et par uker siden fordi en blokk var på vei ut, sier han.