NRK Meny

Norsk kapital sviktar SilMag

Ingen norske investorar har meldt interesse for å investere i ny magnesiumproduksjon på Herøya. Det er kapital frå utlandet som gjer det mogeleg for magnesiuprodusenten SilMag å starte opp. Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) meiner at staten bør legge tilhøva til rette, slik at norske investorar plasserer pengar ikkje berre i eigedom og fond.