NRK Meny

Norsk kapital sviktar SilMag

Ingen norske investorar har meldt interesse for å investere i ny magnesiumproduksjon på Herøya. Det er kapital frå utlandet som gjer det mogeleg for magnesiuprodusenten SilMag å starte opp. Stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) meiner at staten bør legge tilhøva til rette, slik at norske investorar plasserer pengar ikkje berre i eigedom og fond.

  • Fått i seg røyk

    En voksen og et barn tas hånd om av helsepersonell etter å ha fått i seg røyk etter en brann ved Øvre Sølen i Porsgrunn.

  • CO₂-lagring blir prioritert i EU

    Statoils plan om CO₂-lagring under havbotnen på norsk sokkel har fått status som eit prioritert prosjekt i EU. Planen er å lagre CO₂ på same måte ved norske industrianlegg, slik som Norcem i Brevik og Yara på Herøya.

  • Vil børsnotere Fjordkraft

    Eigarane av Fjordkraft vurderer å børsnotere selskapet. Skagerak Energi er ein av eigarane, og saman med BKK og Statkraft ynskjer dei å leggje til rette for utvikling av selskapet gjennom ei børsnotering.