Vil helst selge til norske bedrifter

Det er gode tider for hogstindustrien i Norge. Etterspørselen etter tømmer er økende i Norge, men mye tømmer blir solgt ut av landet. Det er et tankekors mener styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.

Tømmer.

TELEMARK: Mye av tømmerproduksjonen i Norge går til utlandet. Det på tross av at flere norske treforedlingsbedrifter har hatt mangel på råmaterialer i høst.

Foto: Anne Lognvik / NRK

AT Skog samler 7300 skogeiere i Agder-fylkene og Telemark, og omsetter årlig mer enn en million kubikkmeter med tømmer. Selskapet har i en periode hvor man har mistet mye norsk treindustri rettet seg inn mot et internasjonalt marked.

Nå vokser etterspørselen i Norge, og flere treforedlingsbedrifter har hatt problemer med å skaffe nok råvarer i høst. Olav A. Veum vil aller helst ha en sterk norsk treforedlingsindustri, men sier at eksport har vært nødvendig for skogeierne.

– Selv om vi mener at det hadde vært aller best om vi kunne ha foredla dette tømmeret i Norge, så har vi vært avhengig av å eksportere i en periode. Det har gitt oss mange flere kunder og har gjort at vi har kunne holde høyere aktivitet i skogen, sier Veum.

Olav Veum

Styreleder i AT Skog, Olav A. Veum, vil helst selge til norske bedrifter.

Foto: Simon Thorsdal / AT Skog

Er det sånn at dere nå stort sett retter dere mot et utenlandsk marked?

– Nei på ingen måte. Vi ønsker først og fremst å opprettholde en norsk industri, men verdikjeden er slik at man gjør avtaler i forveien, og dette er prisavhengig, forklarer Veum.

Utendørsidrett

Selv om markedet skulle ønske det er det likevel ikke bare å knipse med fingrene for å få økt produksjonen. Skogbruk er en utendørsidrett ifølge Veum, og må planlegges på et tidspunkt hvor det passer både med miljø, vær og andre faktorer.

– Per i dag så klarer vi å ta ut nok til de avtalene vi har inngått, men nå har vi merket oss etterspørselen i Norge er på vei opp, og da kan man se på muligheten for å øke aktiviteten, sier han.

Ser lyst på framtiden

Norsk skogsindustri har slitt litt i motbakke de siste årene, men nå tror bransjen at trenden er snudd, og AT Skog merker at tre har blitt et mer populært råstoff.

– Det er helt tydelig at det er blitt større interesse for tre og bruk av tømmerråstoff som kilde til industriell produksjon. Du kan si at vinden blåser i vår retning, både i forhold til klimaspørsmålet og det grønne skiftet. Vi sier vel at vi har gått fra å være en solnedgangsindustri til å være en soloppgangsindustri, sier han.

Veum mener at det er flere ting som sammen gjør norsk skog attraktiv i utlandet. Blant annet lav krone, uutnytta kapasitet i norske skoger, og relativt lav pris.

– Det viktigste tror jeg likevel at vi har blitt mer profesjonelle som tømmerleverandører og leverer rett mengde til rett tid, og det gjør at vi blir attraktive i markedet.