NRK Meny
Normal

De har 1000 kameraer som ser deg

De kontrollerer over 1000 skilt, de har det meste av kommunikasjonsutstyr, og de overvåker 750 nødtelefoner. Og de er bare tre på vakt.

Vegtrafikksentralen

Fra å ha ett kamera som overvåket Rugtvedt-tunnelen i 1992, har Vegtrafikksentralen vokst enormt. Nå overvåker de 92 tunneler.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

De siste kameraene som ble tilkoblet var fra veistrekningen Sokna – Ørgenvika på Rv 7 i Buskerud. Dermed rundet de 1000-tallet. Og fler skal det bli.

Vegtrafikksentralen i Porsgrunn er bygget for de kommende veiutbygginger i Sør-Norge. Strekningen forbi Larvik er det neste store prosjektet, og etter hvert kommer ny E18 i Bamble og ny E134 i Vest-Telemark.

Jan Vidar Myrland

Jan Vidar Myrland, seksjonssjef ved Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vegtrafikksentralen er planlagt av de ansatte selv. De tekniske løsningene har gjort sentralen i Porsgrunn til den mest moderne i Europa, sier Jan Vidar Myrland, seksjonsleder på Vegtrafikksentralen.

Han har vært rundt i Europa og sett mange sentraler. Vegtrafikksentralen i Oslo er større, men den i Porsgrunn er den mest moderne.

Fritekst-tavler

Det neste som skal innføres er store elektroniske fritekst-tavler. De skal informere bilistene om alt fra føreforhold, omkjøringer, forsinkelser og ulykker.

– De skal vi bruke aktivt til å styre trafikken, sier Myrland.

De settes opp langs E18, og Myrland regner med at de er i drift i løpet av neste halvår.

Dataskjerm fra vegtraikksentralen

Skjermbilde fra en av de mange dataskjermene.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Reisetider.no

Et annet prosjekt som akkurat har startet er reisetider.no . Det er en tjeneste som automatisk beregner forventet forsinkelse på E18. Det gjøres ved bruk av Autopass-brikken. Myrland er klar på at de ikke måler hastigheten.

– Vi måler når Autopass-brikken passerer to bomstasjoner, og regner ut hvor lang tid bilen har brukt på strekningen. Biler som bruker for kort tid eller for lang tid blir ikke med i regnestykket, sier Myrland.

Telemarks største flatskjerm?

Det er ikke mange som har større flatskjerm i Telemark. De ansatte har regnet ut at den er på 27 kvadratmeter.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Kobles mot politisentraler

Jan Ove Grave

Jan Ove Grave , faggruppeleder ved Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det er flere som ønsker å se bildene til Vegtrafikksentralen. Allerede nå kan politiets operasjonssentral i Oslo få video fra Vegtrafikksentralen der, men ledelsen er tydelig på at bildene ikke skal brukes til overvåkning.

– Vi ser ulykker og farlige hendelser hver dag, sier Jan Ove Grave, faggruppeleder ved Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Videoer blir tatt vare på ved ulykker, og det hender politiet bruker dem i etterforskning av ulykker.

Foreløpig er det opp til politiet andre steder om de skal få video fra Vegtrafikksentraler rundt om i landet. I Porsgrunn er teknikken på plass for å levere video til operasjonssentralen i Telemark.

Brannslokkingsapparat

De veistrekningene som er best overvåket er tunneler. Fra dem får vaktoperatørene beskjed med en gang et objekt på størrelse med et A4-ark blir liggende stille i tunnelen. Og det hender at folk gjør uvettige saker der også.

– Vi har opptak av personer som tømmer brannslokkingsapparatet inne i tunneler, sier Grave.

For det hender at festglade folk tar veien gjennom tunneler i bynære strøk. Trafikkvegsentralen får nemlig melding med en gang noen løfter et brannslokkingsapparat opp. Da skal tunnelen stenges med en gang, og politi og brannvesen rykker ut med en gang.

– Brannslukkingspulveret lager mye røyk. Det var en gang en bilist som trodde det brant inne i tunnelen på grunn av dette. Han snudde bilen og kjørte mot trafikken. Det var livsfarlig, sier Grave.