Nedgang på 12 millioner

I statsbudsjettet ligger det forslag om 42 millioner kroner til regionale utviklingsmidler og omstillingsmidler for Telemark. Dette er en nedgang på 12 millioner kroner fra i fjor, samtidig som tilleggsbehovet for omstillingsmidler på 8 millioner ikke er ivaretatt. Dermed står Telemark fylkeskommune med 20 millioner kroner i manko for å løse fylkets arbeidsplassutfordringer, ifølge en pressemelding.