Prost: – Homofilidebatten har ført til masseutmelding

SKIEN (NRK): Agder og Telemark bispedømme opplevde i 2014 det største antall utmeldte medlemmer på ni år. Debatten om homofile har mye av skylda, mener prost.

Skien Kirke

Agder og Telemark Bispedømme opplevde mange utmeldinger i 2014. Hovedkirken i Skien prosti kjenner også på ettervirkningen av fjorårets debatt omkring ekteskap mellom likekjønnede.

Foto: Jeanett Pettersen / NRK

Det var 1260 som meldte seg ut av kirken i Agder og Telemark i 2014, og det er rundt 50 prosent flere enn i 2013. En årsak kan være den store medieomtalen av homofilt ekteskap.

– Etter enhver kontroversiell sak som gjelder Den norske kirke, får vi et innmeldings- eller utmeldingsrush, sier prost Gunnar Thelin.

Prost Gunnar Thelin

Prost i Skien kirke Gunnar Thelin forteller om økt deltakelse på Gudstjenester i Skien Kirke.

Foto: Jeanett Pettersen / NRK

Thelin ser på det som en vanlig reaksjon etter at kirken har uttalt seg i store saker:

– Det er mange som mener at kirken ikke skal uttale seg i politiske saker.

Agder og Telemark bispedømme er det bispedømmet som ligger nest sist på lista over antall kirkemedlemmer. Medlemsprosenten ligger på 73,3 prosent, mens gjennomsnittet i landet ligger på 74,9 prosent. Thelin mener det har naturlige forklaringer:

– Det er et stort frikirkesamfunn her i området. Mange starter i Den norske kirke, men flytter etterhvert til andre, mindre kirkesamfunn.

Ikke overrasket over økende utmeldinger

Bård Nylund, leder LLH

Leder i Landsforeningen for homfile, lesbiske, bifile og transpersoner (LLH), Bård Nylund.

Foto: LLH

Leder i Landsforeningen for homfile, lesbiske, bifile og transpersoner (LLH), Bård Nylund, sier de har fått tilbakemeldinger fra personer som har meldt seg ut etter mediedbatten om homofilt ekteskap.

– Vi hører fra både homofile og heterofile som sier at de har fått nok av kirkens konservative holdninger.

Nylund er ikke overrasket over at antall utmeldinger gikk opp:

– Om kirken ønsker å beholde medlemmer og fungere som et samlingspunkt, må de få flere liberale stemmer inn i bispedømmene slik at politikken deres etterhvert endrer seg.

Økende meninghetsliv

Det er en forandring i kirkelivet. Tidligere var det mange som kom fordi de måtte, men nå kommer mennesker fordi de ønsker det. Thelin understreker at antallet som deltar på gudstjenester i hovedkirken i Skien er blitt høyere og at forholdet mellom kirken og medlemmene er tettere enn tidligere:

– Vi har langt bedre kontakt med medlemmer nå enn tidligere, og nå kommer de fordi de ønsker å høre på kirkens budskap, sier han.