Naturvernforbundet anker gassrør

Naturvernforbundet mener gassrøret fra Herøya til Skien vil forurense så mye at anlegget bør være konsesjonspliktig. Nå anker de SFTs avgjørelse.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken
Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

Gassrøret som Naturgass Grenland bygger fra Herøya til Skien kommer il tå forurense så mye at anlegget bør være konsesjonspliktig. Det mener Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund. Derfor har organisasjonene anket SFTs avgjørelse om det motsatte til miljøverndepartementet.

- Vi mener dette gassrøret må behandles etter forurensningsloven for det vil helt sikkert føre til utslipp av klimagasser, deriblant CO2. Det gjør at det må reguleres av miljømyndighetene, sier leder av Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Utelukker ingenting

Han setter nå sin lit til at Miljøverndepartementet og de rødgrønne er enige i Naturvernforbundets synspunkter om Naturgass Grenland. Statssekretær Henriette Westhrin i Miljøverndepartementet sier de vil se på hvilke muligheter de har.

Henriette Westhrin
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

- Vi har stor forståelse for at miljøorganisasjonene har sendt oss det brevet. Det er en problemstilling vi er kjent med og vi vil se på hvilke muligheter vi har innenfor forurensningsloven i forhold til hvorvidt det er aktuelt å bruke den som instrument her.

Westhrin utelukker dermed ikke at departementet vil overprøve sin egen faginstans. Hun sier det er sikkert at bruk av naturgass kan konkurrere ut mer miljøvennlige alternativer, og at dette er en problemstilling departementet kjenner godt til og ønsker å forholde seg til.

- Hvorvidt det er forurensningsloven, CO2-avgift eller andre løsninger som kommer til å være det beste, det kan jeg ikke være sikker på nå.

- Ingen nytte

Naturgass Grenland mener hele saken er avgjort, og er ikke redde for at de plutselig må søke konsesjon for gassrøret sitt. Administrerende direktør Grand Gundersen sier dersom de må gjøre det, må de ta jobben med å lage en konsesjonssøknad.

- Vi må gjøre det, men så er det mye arbeid til ingen nytte, spesielt for miljøet. Men hvis det skulle skje, så får vi bare gjøre det naturligvis, og da er vi tilbake der vi er. Det gir ikke noe reell miljøforbedring om man har en konsesjon eller ikke.