Naboene sier nei til giftdeponi i Brevik

BREVIK (NRK): Kampen mot et framtidig lager for giftig avfall i kalkgruvene ved Norcem i Brevik hardner til. Folk i Brevik har for lengst bestemt seg for hva de mener.

Tone Bente Bergene Holm

Tone Bente Bergene Holm i Nabolagsgruppa for Heistad, Skjelsvik og Brevik vil ikke ha avfallsdeponi i Brevik.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Lageret for giftig avfall på Langøya ved Holmestrand er fullt. Derfor mener Norcem og avfallsselskapet NOAH at 300 kilometer med gamle gruveganger i Brevik kan bli nytt giftlager.

Det er ikke naboene særlig glad for.

– Jeg mener bestemt at et prosessanlegg, og et deponi for farlig avfall, ikke skal være under, over eller ved siden av der folk bor, eller der barn leker, sier Tone Bente Bergene Holm i Nabolagsgruppa for Heistad, Skjelsvik og Brevik.

Les også: Advarer mot lagring av farlig avfall

Les også: Vil ha nytt deponi under jorda

Miljømyndighetene avventende

Pål Spillum

Pål Spillum er seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Foto: John Petter Reinertsen / Miljødirektoratet

Som en del av planleggingen, ble det i fjor satt i gang prøvelagring med giftig avfall i gruvene. Og miljømyndighetene vil ikke avvise planene før de er utredet.

Pål Spillum, seksjonsleder i Miljødirektoratet, har tidligere uttalt dette til NRK:

– Det er ikke veldig mange steder som egner seg for et slikt deponi. Samtidig er det viktig at et deponi blir lokalisert på et område hvor det er infrastruktur for det, og gjerne et sted hvor det også er kompetanse om farlig avfall.

Naboene sier nei til deponi i Brevik

Naboene vil gjøre saken om avfallsdeponi i Brevik til en valgkampsak. Se mer i videoen over.

Jeg mener bestemt at et prosessanlegg, og et deponi for farlig avfall, ikke skal være under, over eller ved siden av der folk bor, eller der barn leker.

Bente Bergene Holm, Nabolagsgruppa for Heistad, Skjelsvik og Brevik

Lokker med arbeidsplasser

Industriledelsen lokker med 100 arbeidsplasser og ber folk vente på utredningene. Også Porsgrunn kommune er åpen for planene.

I Brevik derimot har mange bestemt seg allerede. Det har også lokalpartiene Venstre, Frp, Sv og Nærmiljøpartiet – som alle sier nei. Brevikfolket gjør nå kampen mot avfallslageret til en valgkampsak.

– Ja, dette skal bli en miljøkamp og en valgkamp. Vil vi eller vil vi ikke ha et av verdens største deponi for farlig avfall i Grenland? Det er et ja- eller neispørsmål. Og svaret er nei, det vil vi ikke ha, sier Holm i Nabolagsgruppa til NRK.