NRK Meny
Normal

Nå må signalkrepsen vike

Signalkrepsen skal vekk, og dermed må det gis dispensasjon fra verneforskriftene.

Signalkreps måles
Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Dermed blir det tillatt å bruke giften Betamax i Dammane i Brevik.

Fylkesmannen har bestemt  å gi dispensasjon fra verneforskriften for Frierflogene naturreservat og Dammane landskapsvernområde.

Formålet er å begrense spredning av krepsepest i Dammane og å forebygge spredning til andre vassdrag.

Signalkreps som ble funnet i Dammane i Brevik er bærere av krepsepest. Krepsepest er av Mattilsynet definert til å være blant våre mest alvorlige dyresykdommer.

Bakgrunn:

Signalkreps ble innført fra Nord-Amerika på 1800-tallet, og satt ut i vassdrag en rekke steder i Europa. Innførselen av arten har vist seg å være en katastrofe for landenes opprinnelige ferskvannskrepsarter. Med signalkrepsen kom også den parasittiske soppsykdommen krepsepest.

Utsetting av signalkreps er strengt forbud og regnes som miljøkriminalitet.