Advokat: Dramatisk endring i loven

Tidligere har ikke politiet hatt mulighet til å tvinge deg til å åpne telefonen ved bruk av fingeravtrykk. Det får de nå.

En person holder en mobiltelefon i hånda

TVANG: Fra 1. juli kan politiet bruke tvang for å skaffe seg tilgang til datasystemer, som åpnes med fingeravtrykk.

Foto: Christine Jensen / NRK

I statsråd i dag vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven. Endringene gir politiet tilgang til mobiltelefoner, nettbrett og andre datasystemer som åpnes med fingeravtrykk, irisgjenkjenning og annen biometrisk autentisering (se faktaboks).

– Dramatisk endring

– I straffesaker kan ofte innholdet på mobiltelefoner og nettbrett utgjøre avgjørende bevis. Disse låses oftere og oftere med biometri. Derfor er det viktig at politiet sikres tilgang til datasystem som åpnes ved biometrisk autentisering, om nødvendig ved bruk av tvang, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i en pressemelding.

Vibeke Hein Bæra

RIKTIG VERKTØY: Advokat Vibeke Hein Bæra mener det er viktig at politiet har riktig verktøy og kompetanse på plass før lovendringen iverksettes.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– En dramatisk endring, sier advokat Vibeke Hein Bæra etter å ha hørt den nye lovteksten.

– Som forsvarer er jeg opptatt av hvordan dette brukes. Min umiddelbare reaksjon er på lovteksten som gir «enhver som har befatning med et datasystem» pålegg om å åpne datasystemet for andre. Det er det vi kaller en tredjemannsransaking, sier hun.

I utgangspunktet ser hun det som en fordel at man bruker gjenkjenning via iris eller tommelfingeravtrykk for å få tilgang til data, da det garanterer at det er rette vedkommende som åpner.

– Min hovedbekymring ligger i de tilfellene hvor en tredjepart har mulighet til å åpne dataverktøyene uten å ha kjennskap til hva som ligger inne på datamaskinen, sier advokaten.

Bruk av makt

Mens politiet i høringsrunden har ønsket tilgang til vide metoder, har Advokatforeningen påpekt at tilgangen kun bør gjelde fingeravtrykk, skriver politiets nettmagasin Politiforum torsdag.

Hein Bæra slutter seg til advokatforeningens bekymring.

– Vi har brukt tommelavtrykk en stund, mens vi foreløpig vet lite om irisgjenkjenning. Jeg er usikker på hvorvidt man har verktøyene og kompetansen på plass før man nå iverksetter dette, sier hun.

Fra 1. juli kan altså politiet ved ransakelse eller beslag bruke tvang for å skaffe seg tilgang til datasystemer som åpnes med fingeravtrykk eller lignende.

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (Frp).

VIKTIG: Det er viktig at politiet sikres tilgang til datasystem som åpnes ved biometrisk autentisering, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Foto: NRK

I regjeringens pressemelding står det at lovendringene vil gi politiet adgang til å pålegge enhver som har befatning med et datasystem som er gjenstand for ransaking eller beslag, å åpne datasystemet ved fingeravtrykk, irisgjenkjenning eller andre metoder. Lovendringene vil videre gi politiet en klar hjemmel til å benytte makt overfor den som ikke etterkommer et slikt pålegg.

Lite konkret

Datatilsynet mener ifølge Politiforum at lovforslaget har vært for lite konkret, når det kommer til hva slags maktbruk politiet kan benytte.

– Regjeringen legger til rette for at politiet skal ha de nødvendige virkemidler for effektivt å kunne etterforske straffbare handlinger, samtidig som tilstrekkelig hensyn tas til borgernes vern mot inngrep. Jeg er glad for at loven allerede trer i kraft neste uke, sier Amundsen.