Varsler opptil 60 mm regn i løpet av et døgn

Mye regn gjør at faren for jord- og flomskred øker i Buskerud og Telemark.

Regnvær
Foto: Lise Åserund / Scanpix

Det ventes mye regn søndag og mandag i indre strøk av Telemark, og indre og sørlige deler av Buskerud.

Lokalt kan det komme opptil 40–60 mm i løpet av 24 timer.

Ifølge Jordskredvarslingen ved Noregs Vassdrag- og Energidirektorat vil det føre til raskt økende vannføring i bekker, og økt fare for erosjon, flom som tar med seg masser og endringer i bekkeløp (flomskred).

Nedbørsprognosene er svært usikre. Man kan følge værradaren på yr.no.

Skredfaren gjelder spesielt områder med bratte skråninger og langs bekke- og elvedaler.

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.