NRK Meny
Normal

Han vil ha ny motorvei gjennom Grenland

Bypartiet i Skien børster støv av gamle planer og vil bygge motorvei fra E18 via Porsgrunn til Skien. – God flyt gir miljøgevinst, hevder Tomas Bakken i partiet. Ikke alle er enige i det.

Tomas Bakken

VIL HA MOTORVEI: Tomas Bakken i Bypartiet vil ha motorvei gjennom Grenland fra Porsgrunn til Skien.

Foto: Roald Marker / NRK

Trafikken mellom de to største byene i Grenland vokser og køene er ofte lange. Derfor vil Tomas Bakken ta frem gamle planer og bygge firefeltsvei. Han er gruppeleder for Bypartiet i Skien.

– Motorvei fra Porsgrunn til Skien ble faktisk tegnet første gang på 60-tallet, så våre planer er ikke nye.

– Hvor stort er behovet i 2015?

– Det er enormt. Veinettet i Grenland har vært sprengt lenge. På vest- og østsiden kjører det nå 40 000 biler i døgnet. Etter Vegvesenets mal er det tilstrekkelig med 12 000 biler per døgn for å bygge firefelts vei, sier Bakken.

Får støtte

kart motorvei grenland

Slik vil en eventuell motorvei gå gjennom Grenland.

Men Bypartiet vil møte motstand i bystyret i Skien om de reiser forslaget der. Miljøpartiet de grønne og Mona Nicolaysen er, ikke uventet, mot å bygge motorvei.

– Vi kommer ikke til å stemme for det. Vi og Bypartiet har ulikt syn på problemet. Bygger man bedre veier, øker trafikken. Vår løsning er mer kollektivtrafikk og eventuelt at flere kjører sammen til og fra jobb.

Likevel får Bypartiet i Skien støtte. I Porsgrunn. Ordfører Robin Kåss ser muligheten til å bli kvitt ett problem i Porsgrunn, dersom det bygges motorvei fra E18.

Robin Kåss

– Alt som er bra for Skien er bra for Porsgrunn, sier ordfører Robin Kåss

Foto: Roald Marker / NRK

– Trafikken på Herøya er et problem. Her ligger det boligområder tett inntil køene på riksvei 36. Vi har mye frakt av gods til og fra industrien, og en motorvei i kombinasjon med tunneler er en god løsning. Her har Skien og Porsgrunn felles interesser, slår han fast.

– Ingen god løsning

Bypartiet i Skien mener at lavere miljøutslipp fra trafikken blir en naturlig følge av en motorvei.

– Bedre flyt i trafikken fører til jevnere kjøring. Dermed blir utslippene lavere også, hevder Bakken.

– Det er ingen løsning, påpeker Mona Nicolaysen i MDG. – Når kapasiteten øker, stiger også bilbruken, påstår hun og får støtte fra Vegvesenet.

– Det er våre erfaringer, sier Kjell Solheim. Han er avdelingsdirektør i Vegvesenet i Telemark. Når bilene får mer plass, øker også bruken.

Kø gjennom Porsgrunn

Ofte møter bilistene på dette, kø, når de kjører gjennom Porsgrunn.

Foto: Aija Haugsbakk / NRK

Det er ikke Bakken i Bypartiet enig i, og viser til en undersøkelse gjort av SINTEF i Trondheim.

– De sier at trafikkøkning som følge av bedre vei er så liten at det ikke bør vektlegges. Dessuten vil bilparken bli fornyet med elbiler eller hybridløsninger. De må jo også ha en god vei å kjøre på.

Utspillet fra Tomas Bakken skal bli politikk i form av et forslag i bystyret i Skien.

– Ja, vi må starte der, siden det er i Skien vi er valgt inn og på nyåret regner jeg med at vi kommer til å ta opp saken, avslutter Bakken.