NRK Meny

Møte om deponi

I dag er partar og interessegrupper samla til innspelsmøte i klima og miljødepartementet for å si sin meining om kor staten skal plassere det nye deponiet for farleg avfall. Nesset kommune i Møre og Romsdal ønsker å etablere eit mottak, men Miljødirektoratet er klar på at Dalen gruver i Brevik er det beste alternativet.

Brevik
Foto: Christina Førli Aas / NRK