Mistenker salmonellasmitte i kylling

Det er påvist mulig salmonellasmitte i en flokk kyllinger på en gård i Drangedal kommune. Veterinærinstituttet håper å ha svaret på prøven senest fredag. I mellomtiden er det satt i gang smitteforebyggende tiltak.

Rå kylling

Illustrasjonsbilde.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Jan Egil Aronsen

Jan Egil Aronsen, avdelingssjef for Mattilsynet i Telemark, forteller at de endelige prøveresultatene vil være klare innen fredag.

Foto: Susanne Flølo / NRK

– Det er tatt prøver og gården har fått en muntlig båndlegging som betyr at ingen dyr kan flyttes, og det er satt i gang smitteforebyggende tiltak, opplyser Mattilsynet.

Veterinærinstituttet bekrefter at de har fått inn prøver på grunn av mistanke om salmonella i en slaktekyllingbesetning for fjørfe.

– Prøvene må dyrkes og artsbestemmes før en kan si om dette er et positivt funn. Det er alltid litt usikkert hvor lang tid det tar, men vi håper å ha svaret klart senest fredag førstkommende, opplyser Veterinærinstituttet.

Endelig svar på prøvene vil bli oversendt til Mattilsynet når de er klare, men veterinærinstituttet opplyser om at de på grunnlag av innledende bakteriologiske undersøkelser mistenker salmonellasmitte.