NRK Meny
Normal

Vil redusere utbygginga for Sauland Kraftverk

Sauland Kraftverk kutter i planane for utbygginga av kraftverket i Hjartdal.

Omnesfossen

Omnesfossen i Hjartdal kan få meir vatn når Sauland Kraftverk reduserer planane for utbygginga av vassdraget.

Foto: Skagerak Kraft

Norges Vassdrags og Energidirektorat NVE har tilrådd utbygging, men med lågare produksjon enn det Sauland kraftverk opphavleg søkte om.

– Innstillinga frå NVE hadde vesentleg tøffare vilkår enn det vi hadde forventa, seier styreleiar Finn Werner Bekken i ei pressemelding.

Les også: Velger miljøvern framfor penger

Konsesjonssøknaden er nå til endeleg behandling i Olje- og energidepartementet.

Finn Werner Bekken

Finn Werner Bekken, styreleiar i Sauland Kraftverk.

Foto: Skagerak Energi

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innstilte i februar på å gje konsesjon for bygging av Sauland kraftverk.

Dei tilrådde likevel at kraftverket får cirka 35 GWh lågare produksjon enn det Sauland kraftverk AS søkte om.

Tar ut bekkeinntak frå søknaden

Som ein følgje av dette arbeidet foreslår Sauland kraftverk nå sjølv endringar i utbyggingsforslaget som ligg til endeleg behandling i Olje- og energidepartementet (OED).

– Vi foreslår å ta ut bekkeinntaka i Øvre Skorva og Kjempa/Vesleåa, blant anna av omsyn til flora og aurebestanden. Det vil også gje meir vatn i Hjartdøla og Omnesfossen, seier Bekken.

Levevilkår for elvemuslingen

Ein viktig føresetnad for å bygge Sauland kraftverk er å sikre gode levevilkår for førekomsten av elvemusling i Hjartdøla.

Norconsult har i sommar gjennomført miljøundersøkingar av elvemusling og aure.

Ungaure er vertsfisk for muslingen på larvestadiet. Norconsult foreslår fleire avbøtande tiltak, blant anna å auke minstevassføringa noko.

Med desse tiltaka meiner Norconsult det bør vere mogleg å sikre ein levedyktig bestand av elvemusling.

Minstevassføring i bekkeinntak

Ved å ta ut dei to bekkeinntaka og å auke krav til minstevassføring vil produksjonen i kraftverket bli redusert med cirka 20 GWh.

NVE tilrår at inntaka i Grovaråa og Nedre Skorva også blir tatt ut, men desse vil Bekken behalde.

– Desse inntaka er viktige for å få realisert kraftverket. Dei kostar lite å bygge ut, men gir store bidrag til kraftproduksjonen.

Sauland kraftverk meiner slepp av minstevassføring i desse sidebekkane vil sikre landskaps- og miljøverdiane der.

– Vi ønskjer også å behalde krav til minstevassføring i Omnesfossen, og vurderer i tillegg å foreslå å auke dette noko, seier Bekken.

Viktig for å nå nasjonale mål

Dersom OED gir konsesjon i løpet av hausten kan bygginga av Sauland kraftverk starte i 2016 og kraftverket tidlegast stå ferdig i 2019.

Sauland kraftverk vil vere eit viktig bidrag for å auke delen fornybar energi slik at Norge kan oppfylle sine internasjonale klimaplikter.

Innan 2020 skal Norge og Sverige saman auke kraftproduksjonen basert på fornybare kjelder med 26,4 TWh.

Eigarselskapet Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 %), Notodden Energi (16,2 %), Hjartdal kommune (14,35 %) og lokale grunneigarane (2,45 %).

 • Ingen ble godkjent

  Fastlegekontorene i Telemark gjør det dårlig på Forbrukerrådets test av tilgjengelighet, service og imøtekommenhet. Det er ingen av fastlegekontorene i fylket vårt som får de nødvendige 67 poengene man må ha for å bli godkjent.

 • Sot-flak i Frierfjorden

  Politiet og brannvesenet har i dag tatt prøver av et det man først trodde var et oljeflak i Frierfjorden. Flaket er sotaktig og strekker seg nå fra Rafnes og opp til Herre renseanlegg i Bamble, men bør ifølge politiet ha små miljøkonsekvenser.

  Forurensing Frierfjorden
  Foto: Robert Hansen / NRK
 • Eksplosiv vekst av stillehavsøsters

  I sommer har Jan Erik Tangen, kartlagt utbredelsen av stillehavsøsters i Telemarksskjærgården. På et sted ble det funnet så mye 600 stillehavsøsters på en kvadratmeter. Tangen sier til TA at veksten av slik østers de siste årene har vært eksplosiv.

 • Alvorlige kutt

  Arbeiderpartiet mener det er svært alvorlig at regjeringen kutter kraftig i støtte til fullskala anlegg for CO₂ fangst og lagring i industrien. Yara og Norcem i Grenland jobber med prosjekter for CO₂ fangst i industrien, og vil få redusert støtte.

  Yara, Porsgrunn
  Foto: Anne Lognvik / NRK