NRK Meny

Millionsøknad til verdensarven

Det er søkt om 17 millioner kroner til verdensarven i Telemark. Etter at Rjukan og Notodden havnet på verdensarvlisten i fjor, har arbeidet startet med å utvikle byene. Verdensarvrådet for Rjukan-Notodden Industriarv sender søknad om åtte ulike prosjekter, som er kostnadsberegnet til over 40 millioner kroner de neste to årene. - På sikt vil slike årlige tildelinger bidra til å løfte verdensarvområdet og Telemark, sier verdensarvkoordinator Eystein M. Andersen i Telemark fylkeskommune. Finansieringen vil være et spleiselag, og det søkes om 17 millioner kroner fra riksantikvaren til disse prosjektene i 2016. I tillegg kommer allerede gitte midler til drift av verdensarvkoordinator og verdensarvråd, de midler Norsk Industriarbeidermuseum søker for drift og vedlikehold av Rjukanbanen, samt også andre prosjekter og initiativ. Det er satt av 52 millioner kroner på årets statsbudsjett til søknader fra de åtte norske verdensarvstedene.

Vemork kraftstasjon ved Rjukan
Foto: Løvland, Marianne / NTB Scanpix
 • God vintersesong

  Norske alpinanlegg har ein svært god vintersesong. Tal frå Alpinanleggenes Landsforening viser så langt ei auke i omsettinga i Telemark på 18 prosent frå i fjor. Tidlig sesongstart i november og mykje snø er grunnen til dei gode resultata.

  Skikøyring Trysil
  Foto: Alpinanleggenes Landsforening
 • Fv. 37 blir stengt i dag

  Fylkesveg 37 Tinnsjøvegen vil bli stengt på grunn av rassikringstiltak i dag kl. 14.30. Dei skal få ned ein skavl rett sør for Presturatunnelen. Entreprenørar vil stå klare til å rydde det som kjem ned, og vegen vil bli opna att med ein gong det er rydda.

 • Vasskraft mot flaumskadar

  Regulerte vassdrag gjev mindre færre flaumskadar. Berre langs Skiensvassdraget blir samfunnet spara for 1,5 milliardar kroner fordi vatnet kan bli halde att i magasina. Det viser ein rapport som Oluf Ulseth i Energi Norge legg fram i Skien dag.

 • Cupresultat

  Hei slo ut Urædd i kvalifiseringa til NM i fotball i går kveld. I Bø vann Skarphedin heile 7–2 over Herkules frå Skien. Medan eit anna Skienslag, Tollnes, er ute av cupen etter at dei tapte mot Express frå Grimstad.