NRK Meny

Millionsøknad til verdensarven

Det er søkt om 17 millioner kroner til verdensarven i Telemark. Etter at Rjukan og Notodden havnet på verdensarvlisten i fjor, har arbeidet startet med å utvikle byene. Verdensarvrådet for Rjukan-Notodden Industriarv sender søknad om åtte ulike prosjekter, som er kostnadsberegnet til over 40 millioner kroner de neste to årene. - På sikt vil slike årlige tildelinger bidra til å løfte verdensarvområdet og Telemark, sier verdensarvkoordinator Eystein M. Andersen i Telemark fylkeskommune. Finansieringen vil være et spleiselag, og det søkes om 17 millioner kroner fra riksantikvaren til disse prosjektene i 2016. I tillegg kommer allerede gitte midler til drift av verdensarvkoordinator og verdensarvråd, de midler Norsk Industriarbeidermuseum søker for drift og vedlikehold av Rjukanbanen, samt også andre prosjekter og initiativ. Det er satt av 52 millioner kroner på årets statsbudsjett til søknader fra de åtte norske verdensarvstedene.

Vemork kraftstasjon ved Rjukan
Foto: Løvland, Marianne / NTB Scanpix