Skiensmann krever millioner av kroner for bruk av ordet «Telemarkskanalen»

Skiensmannen som har registrert «Telemarkskanalen» som et varemerke hos Patentstyret, har sendt et krav på nesten 2 millioner kroner til selskapet som eier og drifter Telemarkskanalen.

Telemarkskanalen

Selskaper som frakter passasjerer på Telemarkskanalen, er bedt om å slutte å bruke ordet Telemarkskanalen av en mann i Skien. Han har varemerkeregistrert ordet, og har sendt ut erstatningskrav til det fylkeskommunale selskapet som eier og drifter kanalen.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Gjennom sitt selskap Esthico Agenturforretning Brekke & Co ANS har skiensmannen Øivind Brekke registrert «Telemarkskanalen» som et varemerke hos Patentstyret.

Ber om sletting av bruk av navnet Telemarkskanalen

Esthico Agenturforretning Brekke & Co ANS eies ifølge Brønnøysundregistrene av Øivind Brekke og Hilde Thorstensen Brekke.

For to dager siden fortalte NRK at Brekke deretter hadde kontaktet Visit Telemark, Telemarkskanalens Skipsselskap – som eier kanalbåten «Henrik Ibsen», og Telemarkskanalen FKF – et fylkeskommunalt foretak som eier og drifter Telemarkskanalen, og bedt dem om å omgående slette all bruk av ordet Telemarkskanalen. Også Visit Norway og Innovasjon Norge er kontaktet om det samme.

Dersom slettingen ikke ble gjennomført innen en gitt dato, skriver Brekke til disse selskapene – som faktisk har noe med kanalen å gjøre – at det vil påløpe en brukeravgift.

Millionregning til Telemarkskanalen FKF

Nå har Telemarkskanalen FKF mottatt et krav på 1.975.000 kroner – altså nesten 2 millioner kroner. I følgebrevet skriver Brekke at han uten ytterligere varsel vil «inngi en politianmeldelse mot Telemarkskanalen FKF v/daglig leder og styreleder, for bevisste brudd på varemerkeloven og markedsføringsloven. Vi gjør dem oppmerksom på at brudd på de aktuelle lover kan medføre store bøter og fengselsstraff i opp til tre år».

Knut Andreas Bostad

Knut Andreas Bostad forklarer hvorfor en mann i Skien har fått registrere Telemarkskanalen som et varemerke.

Foto: Patentstyret

«På grunn av deres inntreden i denne saken,» skriver Brekke videre, «har vårt selskap tapt store summer i reklame- og annonseinntekter, og med dette som bakgrunn vedlegges denne sendingen vårt erstatningskrav».

For to dager siden sa Brekke til NRK at han ikke ønsket oppmerksomhet om hvorfor han har varemerkeregistrert Telemarkskanalen, og at han ikke ønsket å kommentere saken.

Heller ikke i dag ønsker Brekke å kommentere saken, og han ber NRK om å la være å gi saken omtale.

«Andre næringsdrivende må fritt kunne bruke Telemarkskanalen»

Patentstyret har gitt Brekkes selskap tillatelse til å varemerke Telemarkskanalen på disse områdene:

  • Administrasjon av dataarkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forretnings og forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; online annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handels og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; markedsføring via sosiale medier; markedsføring og reklame i forbindelse med sportslige og kulturelle aktiviteter.
  • Utsendelse av varer via postordre.
  • Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster.

– Da vi registrerte søknaden, men også nektet det for noen av tjenestene, skrev Patentstyret til søker at «Andre næringsdrivende må fritt kunne bruke Telemarkskanalen i markedsføringen av sine varer og tjenester uten at dette anses som et varemerkeinngrep». Derfor fikk selskapet ordet registrert for noen tjenester, men ikke for eksempel fergetransport, transportinformasjon og utleie av båter, sier seksjonssjef Knut Andreas Bostad i Patentstyret.

Bostad gir en sammenligning for å vise hva Brekke har fått registrere som varemerket Telemarkskanalen.

– Generelt kan vi si at om du selger brød, så kan du ikke få eneretten til varemerket Brød. Men du kan sikkert få registrert Brød for salg av biler. Din registrering av varemerket Brød for biler, kan du ikke bruke for å hindre andre i å selge brød, sier Bostad.

Et gyldig krav?

Spørsmålet er om kravet til Brekke er et gyldig krav. På generelt grunnlag sier Bostad:

– Hvis varemerkeinnehaver har et krav som knyttes opp til de rettighetene man har til varemerkeregistreringen, så har man sannsynligvis et gyldig krav. Men hvis kravet ikke kan knyttes opp til noen relevante registreringer, så har man sannsynligvis ikke et krav.

Så da gjenstår spørsmålet om reiselivsaktørenes bruk av ordet Telemarkskanalen faller innenfor eller utenfor Brekkes bruk av varemerket. Brekke ønsker som nevnt ikke å kommentere saken.

– Oppfatter det ikke som seriøst

Svein Arntsen, som er daglig leder i Telemarkskanalen FKF, har mottatt kravet fra Brekke.

Svein Arntsen, Telemarkskanalen FKF

Daglig leder Svein Arntsen i Telemarkskanalen FKF har mottatt et krav på nesten 2 millioner kroner.

Foto: Jonas Ryden / NRK

– Vi oppfatter ikke dette som et seriøst krav, sier han til NRK om erstatningskravet på nesten 2 millioner kroner.

Kravet fra Brekke vil ikke bli imøtekommet, og det vil Telemarkskanalens FKF informere alle sine samarbeidspartnere om.

Telemarkskanalens FKF har også anket avgjørelsen i Patentstyret om å la Brekke varemerkeregistrere Telemarkskanalen, uavhengig om varemerket som er registrert berører reiselivsaktørene som driver på Telemarkskanalen.

Selger annonser på nettsidene

I et brev til Patentstyret skriver Brekke at virksomheten hans drifter 132 nettportaler og domenenavn. En av disse er Telemarkskanalen.info, der det står at siden er «Den offisielle informasjonsportalen om Telemarkskanalene og Telemarksvassdraget», der han selger annonseplasser for mellom 5950 og 11.950 kroner pluss moms i året.

De fleste annonsene er til sider som Brekke selv står bak.

Når NRK kontakter firmaer som er oppført på listen over hyggelige samarbeidspartnere til Telemarkskanalen.info, er noen kontaktet av Brekke i 2011 i forbindelse med siden TelemarkFylke.no, og betalte da et par tusen kroner for en annonse på siden.

Har ikke blitt spurt om å stå på listen

Andre på listen, som Dalen Hotel, er verken kontaktet eller ønsker å stå oppført. Hotelleier Thor Morten Halvorsen er også eier av Telemarkskanalens Skipsselskap, som har fått krav fra Brekke om å fjerne all bruk av ordet Telemarkskanalen fra sine nettsider.

– Vi er aldri spurt om å stå på listen, og vi er ikke spurt om tillatelse til at han bruker bildene fra hotellet vårt, sier Halvorsen.

Det som Brekke skriver om Dalen Hotel er klippet og limt fra nettsidene til hotellet.

– Det er ubehagelig med en sånn fyr som sender regninger. Alt vi vil er å skaffe gjester til Telemarkskanalen, sier Halvorsen.