Mikroplast i blåskjell langs hele norskekysten

Ny undersøkelse gjort langs hele norskekysten viser at fire av fem undersøkte blåskjell har fått i seg plastpartikler.

Blåskjell

MIDDAGSBORDET: Mikroplasten som er i blåskjella kan til syvende og sist havne på middagsbordet.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Ny undersøkelse bekrefter at det er mikroplast i blåskjell langs hele norskekysten, skriver Miljødirektoratet på sin hjemmeside.

Ellen Hambro

Direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro sier forsøplinga av havet er et alvorlig miljøproblem.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Den nye undersøkelsen bekrefter at mikroplast tas opp av blåskjell og at det foregår langs hele kysten.

– Mikroplasten finnes trolig i hovedsak i fordøyelsessystemet hos dyr, men siden vi spiser hele dyret av blåskjell, kan mikroplast havne på norske middagsbord, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Funnene viste at 4 av 5 blåskjell hadde plast i seg og Hambro sier det jobbes for å løse forsøplinga.

– Det alvorlige miljøproblemet forsøpling av hav prøver Norge å løse gjennom internasjonale, nasjonale og lokale tiltak, sier Hambro.

Undersøkte 13 steder langs norskekysten

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) testet målemetoder for mikroplast i blåskjell og i havbunnen.

Det ble undersøkt for mikroplast i 252 blåskjell fra 13 prøvetakingsstasjoner langs norskekysten og 16 prøver av sedimentene på havbunnen ved 4 stasjoner.

Resultatene viste at 193 av blåskjellene inneholdt plast. I gjennomsnitt inneholdt hvert skjell 1,84 partikler.

– Foreløpig vet vi ikke nok om hvilke faktorer som påvirker verken tilstedeværelsen av mikroplast i vannmassene eller opptaket i blåskjellene. Transport av mikroplast over store avstander med havstrømmer, lokale forhold på voksestedet og skjellenes størrelse og levesett kan ha betydning, sier NIVA-forsker Amy Lusher.