NRK Meny

Mer penger til idrett

Skien og Porsgrunn får penger fra regjeringen for å få flere barn med i idrett. Byene blir nå med i tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag", noe som vil gi jenter og gutter fra familier med økonomiske utfordringer og minoritetsbakgrunn et bedre tilbud. Kulturminister Thorhild Widvey sier at idretten er en viktig arena for integrering og inkludering og at dagens flyktningsituasjon gjør at inkluderingsarbeidet må styrkes.