Mer motvillige til sammenslåing

Det er større motvilje mot kommunesammenslåing i Telemark enn landsgjennomsnittet. I Telemark har bare Sauherad og Bø vedtatt sammenslåing av totalt 18 kommuner som tilsvarer at nesten 90 prosent ikke ønsker sammenslåing. På landsbasis sier 7 sju av ti kommuner nei. Mer enn halvparten av norske kommuner har tatt stilling til sammenslåing i undersøkelsen NRK har gjort.

Kommunesammenslåing
Foto: NRK