Alle i menigheten får si sin mening

Etter omfattende tautrekking endte det med enighet om å la Porsgrunn menighet holde møte der alle kan stemme i kirkesaken.

Østre Porsgrunn kirke.

Komiteen for gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke får nå lov til å la hele menigheten stemme over rekonstruksjon eller ikke.

Foto: Lokalfotograf Trygve Strømstad

Komiteen for gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke er blitt enig med lederne for menighetsrådet og Fellesrådet, samt kirkesjefen, om at møtet kan holdes 28. juni.

Det blir skriftlig avstemning og med spørsmålet om rekonstruksjon eller ikke som eneste tema.

Veiledende avstemning

Audun Engh

Audun Engh er sekretær for komiteen for gjenoppbygging av Østre Porsgrunn kirke.

Foto: Erling Okkerhaug / NRK

– Avstemningen på menighetsmøtet 28. juni er formelt sett bare veiledende for Fellesrådet men kan få avgjørende betydning i valg av kirke, sier sekretær for Komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke, Audun Engh.

Mange er på banen og mener noe om ny kirke. Kunsthistoriker Tommy Sørbø tar til orde for rekonstruksjon og ville til og med ha en folkeavstemning.

Menighetsrådet må ta endelig beslutning om stemmemøte torsdag 11. juni.

Bare et forslag

Det er dette forslaget det nå skal stemmes over: ”Medlemmene av Porsgrunn menighet ønsker en gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke. Planarbeidet for alternative kirkebygg avsluttes, og utredning av gjenoppføring av kirken igangsettes så snart som mulig.”

Østre Porsgrunn kirke i brann

Østre Porsgrunn kirke ble natt til 11. april 2011 totalskadet i brann. Brannen var påsatt.

Foto: Per Eirik Hekkelstrand / Scanpix

Det skal ikke fremmes andre forlag til vedtak. Men det blir anledning for hver av partene å presentere sitt syn i et kort innlegg.

Første løsning blei dyr

Spørsmålet om hva slags kirke som skal oppføres på branntomta, har ført til heftige diskusjoner for og imot gjenoppføring slik kirken fra 1760 var.

Først gikk Fellesrådet ut med en omfattende løsning som blei svært dyr i forhold til hva forsikringsselskapene ville utbetale etter brannen og hva Porsgrunn kommune var villig til å bidra med. Bystyret bevilget 15 millioner kroner, og planene blei modifisert.

En utlyst arkitektkonkurranse første til sju kvalifiserte utkast som har vært stilt ut.