NRK Meny
Normal

Mener strålesenteret bør ligge i Skien

Hvor skal det nye strålesenteret for kreftpasienter ligge? I dag la administrasjonen i Helse Sør-Øst frem sin innstilling til styret i helseforetaket. Skien er valget de landet på.

Pasientrom

Pasientrom

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

I dag må pasienter fra Vestfold og Telemark som behøver stråleterapi reise til Oslo eller Kristiansand. Men innen 2019 skal det bygges et nytt strålesenter i enten Tønsberg eller Skien.

Det har vært en lang dragkamp om hvor det nye strålesenteret skal ligge, og politikerne både i Telemark og Vestfold har hatt sine argumenter for hvorfor det bør ligge i deres by.

Cathrine Lofthus

Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst.

Foto: Kim Jansson / NRK

– Telemarkinger har for lang vei til kreftstrålebehandling. Det sa ordfører Hedda Foss Five fra Skien da hun besøkte helse- og omsorgskomiteen i november i fjor.

– Vestfold bedre egnet

Overlege ved urologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold, Erik Skaaheim Haug, mener de ligger på helt annet nivå enn Telemark når det gjelder et behandlingstilbud til kreftpasienter.

– På bemanningssiden er vi dobbelt så store. I tillegg har Sykehuset i Vestfold en etablert sengepost og en vaktordning innenfor kreftbehandling, noe som gjør at rammene rundt en stråleenhet ligger godt til rette her, sier han.

Men, innstillingen fra administrasjonen i Helse Sør-Øst er at det planlagte strålesenteret skal etableres i Skien og ikke i Tønsberg, bekrefter Helse Sør-Øst overfor NRK.

Vektlegger reiseavstand

I en lengre utredning av alternativene, konkluderer administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, med at hun anbefaler at stråleenheten etableres ved Sykehuset Telemark i Skien.

Særlig reiseavstanden for pasientene i sykehusområdet for Vestfold og Telemark brukes som argument for at Skien skal få enheten, mens det blir sagt at det faglige ved sykehusene stiller tilnærmet likt.

Den endelige beslutningen om strålesenteret blir tatt av styret i Helse Sør-Øst, som skal behandle saken torsdag 21. april.