Fagermo: – En katastrofe for norsk fotball

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo mener et kunstgressforbud ville ødelagt utviklingen av norsk fotball. Men han er ikke negativ til å innføre skjerpede miljøkrav for fotballklubbene.

Kunstgress med gummigranulat

KAN BLI FORBUD: Kunstgress med gummigranulater kan bli forbudt i EU fra 2022.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Gjennom et høringsforslag foreslår EU å forby produksjon av kunstgressbaner med gummigranulat, slike man har 1700 av i Norge i dag, fra år 2022. Årsaken er miljøproblemene slike baner fører med seg.

– Et forbud ville vært katastrofe for sportslig utvikling både i topp- og i breddefotballen. Det ville også gjort norsk fotball akterutseilt internasjonalt, sier Fagermo.

Han er allikevel ikke bekymret, og tror ikke det blir noe forbud. Han er derimot positiv til at signalene fra EU kan gjøre kunstgressbaner mer miljøvennlige.

Dag-Eilev Fagermo

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo mener et kunstgressforbud ville vært katastrofalt for utviklingen av norsk fotball.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Med press fra EU kan det føre til at miljøproblematikken blir tatt mer på alvor. Det er bra, sier Fagermo.

– Fotballen må ta tak

Treneren får støtte av direktøren i Odd, Einar Håndlykken. Han har bakgrunn fra miljøorganisasjonen Zero, og leder en klubb som ønsker å profilere seg som miljøvennlig.

Odd har blant annet installert solceller på taket av stadion.

Håndlykken er enig i at et forbud mot kunstgressbaner vil være ødeleggende for fotballen, men er klar på at det er reelle miljøutfordringer knyttet til disse banene. Han mener fotballen må gjøre en innsats selv for å løse problemene.

Einar Håndlykken

Odd-direktør Einar Håndlykken mener fotballen må gå foran og stille strengere miljøkrav til seg selv.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Som eiere og drivere av kunstgressbaner har vi et stort ansvar. Sammen med myndigheter og produsentene av banene må vi gå sammen om å se på materialvalg og andre ting som kan gjøre at det blir slutt på utslippene av gummigranulat.

Han minner om Odd sitt prosjekt, som sammen med en lokal industribedrift har laget granulatfangere til alle kummer og avløp på Odd Stadion.

Målet er å hindre at de små gummikulene finner veien ut i avløpssystemet. Odd-direktøren utelukker heller ikke at det må stilles strengere miljøkrav til klubbene.

– Granulatfangere er et minimumstiltak alle nye baner må ha, og som også bør installeres på eksisterende baner. Så må man gå sammen og sikre et fornuftig regelverk som hjelper miljøet.

Støtter strengere regler

Kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund, Svein Graff, sier forbundet allerede gjør tiltak for å hindre at gummigranulatene forsvinner fra fotballbanen.

Han støtter Håndlykken sitt forslag om et strengere regelverk, men mener myndighetene også må bidra.

Svein Graff

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff støtter strengere regler for fotballklubbene, men mener myndighetene må bidra med penger.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Myndighetene må bidra økonomisk ovenfor klubbene. I tillegg har NFF et godt samarbeid med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet som jobber med en ny granulatforskrift, skriver Graff i en sms.

Regjeringen har eget forslag på høring

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V) mener det er for tidlig å si noe om hvordan EU-forslaget om forbud til slutt vil se ut.

Han minner samtidig om at Norge allerede er godt i gang med å få på plass tiltak som skal stoppe spredningen av mikroplast fra kunstgressbaner.

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet (V).

Foto: Snorre Tønset / Klima og miljødepartementet

– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Dette er årsaken til at vi nå har en ny forskrift mot spredning av mikroplast fra kunstgressbaner ute på høring, skriver han i en e-post til NRK.

Høringsfristen er 31. oktober.