Rektor: – Vanlig skole kan forverre barnas liv

SKIEN (NRK): Rektor Leif Olsen Øyen mener det er et usunt press for å integrere multifunksjonshemmede barn inn i vanlige skoler.

Linda Lillebrekke og Ibtisaam Mohammed Abdi

UTEN SPRÅK: Ibtisaam (12) har ikke språk, men lærer Linda Lillebrekke kommuniserer ved hjelp av stemme, blikk og kroppsspråk.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Olsen Øyen er rektor ved Enggrav skole i Skien. Her har kommunen samlet skole- og barnehagetilbudet til multifunksjonshemmede barn i alderen 1 til 16 år.

Leif Olsen Øyen

KRITISK: Leif Olsen Øyen, rektor ved Enggrav skole i Skien.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Skolen har blant annet ansatt lærere, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Leif Olsen Øyen mener dette er en bedre løsning framfor å integrere barna i en vanlig skole.

– De blir ofte plassert i den enkelte skolen, på en liten avdeling, i en forsterka gruppe. Det gir ikke noe bedre læring og noe bedre liv for disse ungene, sier Olsen Øyen.

Rett og plikt

I dag er det 16 barn på Enggrav skole. 12 år gamle Ibtisaam Mohammed Abdi, fikk en hjerneskade under fødselen. Hun er pleietrengende døgnet rundt.

– Hun har både en rett og en plikt til å gå på skole, på lik linje med alle andre norske barn. Men en normal skole klarer ikke å legge til rette slik at Ibtisaam kan ta del, sier Olsen Øyen.

Multifunksjonshemmede i skolen

På Enggrav skole i Skien er bruk av sanser en viktig del av skolehverdagen.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Norske kommuner er så opptatt av at ungene skal være såkalt integrert på hjemmeskolen. Det er en direkte trussel mot Ibtisaam, hennes liv og hennes læringsliv.

Leif Olsen Øyen, rektor Enggrav skole

Rektoren mener skoleforskere svikter Ibtisaam og andre barn i samme situasjon.

– De kjører et hardt og veldig tydelig race om hva som tjener barns læring i norsk skole. At det skal skje sammen med andre elever i klassen. Plasserer du Ibtisaam i klassen så vil hun dø mye fortere enn hvis hun får et særtilbud, sier Leif Olsen Øyen.

Ikke enig

Thomas Nordal er skoleforsker ved Høgskolen i Hedmark. Han har jobbet mye for å integrere multifunksjonshemmede barn i vanlig skole. Han er ikke enig i at forskerne svikter barna, og sier at det er flere barn som går på spesialskole nå, enn for 10–20 år siden.

Han er heller ikke sikker på at alle multifunksjonshemmede barn er tjent med å gå på spesialskole, og trekker frem faktorer som et større miljø og fellesskap.

Men kan det forkorte barnas liv?

– Olsen Øyen kan nok ha rett i at noen trenger et spesielt tilbud. Men noen steder i Norge finnes det ingen alternativer, og derfor må vi ikke skape et inntrykk av at vanlig skole er et dårlig tilbud som forverrer livene deres, sier Nordal.

Linda Lillebrekke (t.v.) sammen fysioterapeut Benedikte Bilberg og Ibtisaam Mohammed Abdi

FYSIOTERAPI: Fysioterapeut Benedikte Bilberg og Ibtisaam Mohammed Abdi gjør øvelser.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Til sine siste dager

Olsen Øyen forteller at det har vært elever ved Enggrav skole som har vært på skolen helt til barnas siste dager.

– Forutsetningen er to ting: Foreldrene må ønske det og må sammen med behandlingsapparatet si at dette er forsvarlig medisinsk sett.

Rektoren sier at når disse forutsetningene er på plass, ser ikke skolen noen grunn til at elevene ikke skal kunne være på Enggrav helt til sine siste dager.