Mener Brevik er uegnet

Ut fra hensyn til miljø og folkehelse er ikke Dalen Gruver i Brevik et godt alternativ for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall. Slik konkluderer Porsgrunn kommune i sitt høringssvar til Miljø- og klimadepartementet. Høringsfristen går ut i dag. Kommunen skriver at de mener det i hovedsak er kommersielle forhold som tipper skålen mot Brevik, mens miljø og folk i Brevik er tillagt liten vekt.