NRK Meny
Normal

Mener barnevernsstudentene ikke er godt nok rustet

PORSGRUNN (NRK): En leder i barnevernstjenesten opplever at flere barnevernsstudenter møter et "praksissjokk" når de er ferdig utdannet og skal ut i arbeidslivet. Han mener derfor at studieløpet bør utvides til fem år.

Illustrasjon barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Jeg vet om et tilfelle der en nyutdannet person, som ikke har erfaring fra feltet i det hele tatt, har fått en fylkesnemndsak. Det er litt trist at man må tenke at dette er læring, når man helst vil være ferdig utlært når en skal stå i retten å vitne, forteller Charlotte Brekken

Hun jobber i en kommunal barnevernstjeneste. I Høst kom hun inn på masterstudie, men takket nei fordi hun ville ha mer erfaring først. Hun tror at lenger praksis hadde styrket studentene. Det hadde også gjort dem tryggere og mer selvstendige.

– Jeg har studert og lest i tre år, men når du nå er 22 år og skal sitte å vurdere om omsorgen for et barn er bra nok og eventuelt hvilke tiltak som skal settes inn, hadde litt erfaring fra tidligere vært greit, sier Brekken.

Hun mener også det er et poeng at man vil være eldre når man kommer ut i arbeidslivet etter fem år med studier.

– Jeg som 22-åring og barnløs kan møte motstand når jeg virker uerfaren ovenfor de involverte. Jeg har ikke opplevd det enda, men jeg føler meg veldig ung når jeg sitter i møte med foreldre, legger Brekken til.

​Les også: Slår alarm om svikt i barnevernet

Saksmengden må ned

Barnevernsutdanningen går over tre år og i løpet av disse årene skal studentene gjennom 10 ukers praksis. Dette er altfor lite, mener leder for barnevernstjenesten i Bamble, Dag Bratsberg.

– Det må også legges inn en lengre praksisperiode, gjerne et år slik som sykepleierstudiet. Vi får tilbakemeldinger på at ferdigutdannede ikke er forberedt eller klare for jobben som skal gjøres, sier Bratsberg.

​Lederen i barnevernstjenesten i Bamble er bekymret for at de ansatte har for høy arbeidsbelastning. Og at muligheten til å følge opp den enkelte sak er utilstrekkelig.

Dag Bratsberg

Leder av barnevernstjenesten i Bamble kommune sier at studentene ikke blir forberedt på det krevende yrket.

Foto: Carina Pevik / NRK

Tidligere forskningsresultater tilsier at maks 15 saker per saksbehandler er optimalt hvis en skal gjøre en god jobb.

- Slik det er i dag så ligger saksmengden på mellom 25–30 saker, sier Bratsberg.

Charlotte Brekken sier det et stort press på saksbehandlere, og at det er saker som blir liggende fordi det er mye å gjøre.

– Sakene er ofte ganske omfattende og komplekse, og vi ønsker å behandle de så godt som mulig. Vi har saksveiledere, og kan få hjelp om man trenger det. Men det er selvfølgelig tøft for en ferdigutdannet, sier Charlotte Brekken.