NRK Meny
Normal

Meir nedbør i Telemark

Vasstanden vil stige i Skiensvassdraget med nedbøren som kan kome dei neste to døgna. Her kan du kor mykje det blir.

Hjellebrygga i Skien

Hjellevatnet kan stige med ein halv meter over normal vasstand dei to neste dagane.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

På oppmoding frå NVE og flaumvarslinga har Regulantenes beredskapsgruppe i Skiensvassdraget gjennomført ei driftssimulering.

Nicolai Østhus

Nicolai Østhus i Øst-Telemarkens Brugseierforening.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Føresetnaden er at det vil kome 50 mm nedbør den 22. og 23. september, likt fordelt med 25 mm på kvar av dagane.

Her er resultatet som er sendt ut av Nicolai Østhus i Regulantsamarbeidet i Skiensvassdraget:

Tinnsjøen: Reguleringshøgde 191,2 til 187,2 meter over havet

Observert vasstand 21. september kl. 19.00 kote 192,05

Vasstandsprognose 22. september kl. 24.00 kote 192,00

Vasstandsprognose 23. september kl. 24.00 kote 192.00

Heddalsvatn: Reguleringshøgde: 16 meter over havet

Observert vasstand 21. september kl. 19.00 kote 17,01

Vasstandsprognose 22. september kl. 24.00 kote 17,15

Vasstandsprognose 23. september kl. 24.00 kote 17,40

Norsjø: Reguleringshøgde 15,3 til 15,15 meter over havet

Observert vasstand 21. september kl. 19.00 kote 16,02

Vasstandsprognose 22. september kl. 24.00 kote 16,07

Vasstandsprognose 23. september kl. 24.00 kote 16,12

Hjellevatn: Reguleringshøgde 5 meter over havet

Observert vasstand 21. september kl. 19.00 kote 5,35

Vasstandsprognose 22. september kl. 24.00 kote 5,45

Vasstandsprognose 23. september kl. 24.00 kote 5,55

Seljordsvatn: Reguleringshøgde 116,13 til 115,13 meter over havet

Observert vasstand 21. september kl. 19.00: kote 117,37

Vasstandsprognose 22. september kl. 24.00: kote 117,40

Vasstandsprognose 23. september kl. 24.00: kote 117,50