Medhold til Norcem

Norcem og NOAH får fullt medhold hos Klagenemnda for miljøinformasjon. Bedriftene var klaget inn av Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik for manglende innsyn i rapporter og notater om mulige deponilokaliteter. Ifølge nemnda har Norcem og NOAH oppfylt sin informasjonsplikt etter miljøinformasjonsloven. Dette er andre gang bedriftene er klaget inn, og også forrige gang fikk de medhold.