Meddommerne fortsetter i Telemark

Ingen meddommere har trukket seg fra vervet sitt ved Nedre Telemark tingrett etter den såkalte «Hemsedal-saken». Meddommere flere steder i landet har bedt om å bli fritatt fra oppgaven på grunn av frykten for å bli uthengt. Både Vest-Telemark tingrett og Agder lagmannsrett opplyser at heller ikke hos dem har noen meddommere trukket seg i det siste.